LEAGUE TABLES

ProMan – Suomen johtava M&A neuvonantaja

Kaikista Suomen M&A neuvonantajista ProMan on toteuttanut eniten yrityskauppoja vuosina 2012 ja 2009, toiseksi eniten vuosina 2010 ja 2011 ja kolmanneksi eniten v. 2013. ProMan on pohjoismaiden IMAP partnereiden kanssa toteuttanut eniten yrityskauppoja vuosina 2007-2011,

toiseksi eniten vuonna 2012 ja kolmanneksi eniten vuonna 2013. Viime vuoden sijoitus oli hieman heikompi johtuen meidän norjalaisen IMAP partnerin myynnistä, jonka takia kaikki Norjan yrityskaupat jäivät pois.