MUUT PALVELUT

Arvonmääritykset

Arvonmääritys on olennainen osa yrityskauppaprosessia, mutta riippumattomia arvonmäärityksiä tarvitaan myös muissa tilanteissa. Laaja kokemus arvonmäärityksistä, toteutuneiden yrityskauppojen kertoimista sekä syvällinen rahoitusteorian hallinta ja kehittyneet arvonmääritysmenetelmät ovat vahvuuksiamme. Lisäksi käytössämme ovat ainutlaatuiset, kansainvälisten IMAP-kumppaneidemme toteuttamien yrityskauppojen hintatiedot ja -kertoimet toimialoittain. Nämä tiedot ja kokemukset antavat realistisen lähtökohdan luotettavan arvonmäärityksen tekemiseen.

Yritysmyynti- ja yritysostoprosessiin olennaisena osana kuuluvaa arvonmääritystä tarvitaan myös muissa yritysjärjestelytilanteissa kuten esim. sukupolvenvaihdoksissa, yritysten osien ja eri liiketoimintojen myyntiin liittyvissä tilanteissa, erilaisissa vähemmistöosuuksien sekä MBO-kauppojen strukturoimiseen liittyvissä tilanteissa. Meidän palveluihimme kuuluvat myös riippumattomat arvonmääritykset ja ns. fairness opinion -toimeksiannot.

Rahoituspalvelut

Edistääksemme yrityskaupan toteuttamista autamme ostajia ja joskus myös myyjiä rakentamaan tehokkaan rahoituspaketin kyseessä olevalle hankkeelle. Rahoitusinstrumenttien laajan kirjon tunteminen on rahoituspakettien rakentamisessa avainasemassa.

Fuusiot

Joskus yritysten omistajien kannalta paras tapa parantaa tulevaisuuden kilpailukykyä on fuusioida yritys toisen yrityksen kanssa. Näin saadaan laajempi yritys- ja liiketoimintakokonaisuus, jossa synergioiden avulla henkiset ja taloudelliset resurssit voidaan kohdentaa kustannustehokkaammin. Tällaiset fuusiot vaativat usein monimutkaisia järjestelyjä, joissa ulkopuolinen neuvonantaja voi auttaa yhdistyviä yrityksiä löytämään toimivan ratkaisumallin sekä objektiiviset arvonmääritykset yhdistyville yrityksille.