YRITYSMYYNTI

Asiakkaitamme ovat:

  • Perheomisteiset yritykset - esim. yritysmyynti sukupolvenvaihdoksen tai eläköitymisen takia.
  • Perheomisteiset yritykset, jotka harkitsevat myyvänsä teolliselle kumppanille, nykyiselle tai uudelle johdolle (MBO / MBI) tai pääomasijoittajlle vahvistaakseen yhtiön strategista ja rahoituksellista asemaa.
  • Konsernit, jotka haluavat esim. myydä ydinliiketoimintaan kuulumattomia liiketoimintoja tai yksiköitä.
  • Pääomasijoittajat, jotka hakevat irtautumisratkaisuja salkkuyrityksilleen tai niiden osille.

Yritysmyyntiprosessi jakautuu useisiin vaiheisiin, joiden aikataulut voivat venyä monista syistä. Ottamalla hyvissä ajoin yhteyttä meihin, asiakkaamme pystyvät optimoimaan yrityskauppaan liittyvät kaupalliset, juridiset ja taloudelliset vaihtoehdot. Kuuluminen IMAP:iin antaa meille mahdollisuuden toteuttaa nopeasti laajoja hakuja potentiaalisista kansainvälisistä ostajista. Asiakkaamme pääsevät tällä tavoin hyviin lähtöasemiin jo ennen myyntiprosessin varsinaista alkua.

Tyypillisesti yrityksen myynti kestää noin 6-10 kuukautta ja prosessin kesto vaihtelee myyntikohteen liiketoiminnan mukaan. Yritysmyyntiprosessi käsittää yleensä seuraavat vaiheet:

Valmistelu ja analyysivaihe

Analysoimme asiakkaan liiketoiminnan ja toimialan voidaksemme tarjota mahdollisimmat tehokkaat neuvonantopalvelut koko myyntiprosessin ajan. Panostamme taustatyöhön jo ennen kuin aloitamme keskustelut potentiaalisten ostajien ja heidän neuvonantajiensa kanssa.

Kontaktointi ja neuvotteluvaihe

Otamme kokonaisvastuun myyntiprosessista ja yhteydenotoista potentiaalisiin ostajiin. Ohjaamme ja valvomme yritysmyyntiprojektia tehokkaasti koko prosessin ajan – ostajien analysoinneista yhteydenottoihin, aikataulujen laatimisesta kokousten valmisteluihin ja neuvotteluihin - varmistaen näin prosessin edistymisen mahdollisten ostajien kanssa. 
 Johdamme myyntiprosessin kaikkia vaiheita niin, että asiakkaamme voivat keskittyä siihen, minkä he osaavat parhaiten – operatiiviseen johtamiseen ja tuloksen tekemiseen.