YRITYSOSTO

Asiakkaitamme ovat:

  • Suomalaiset yritykset, jotka haluavat kasvaa ja tehdä strategisia yritysostoja Suomessa tai ulkomailla.
  • Ulkomaiset yritykset, jotka haluavat etabloitua Suomeen yrityskaupan kautta.
  • Pääomasijoittajat, jotka haluavat tehdä yritysostoja tai rakennejärjestelyjä.
  • Yksityishenkilöt, jotka ovat kiinnostuneita ostamaan esim. sukupolvenvaihdostilanteissa olevia yrityksiä tai jotka ovat ostamassa itselleen osakkuutta Management Buy In (MBI) tai Management Buy Out (MBO) -prosessien kautta.

Suomalaiset yritykset, jotka haluavat kartoittaa mahdollisuuksiaan ulkomaisiin yritysostoihin, hyötyvät suuresti osakkuudestamme IMAP:issa. Pystymme tarjoamaan näiden yritysten käyttöön IMAP:n laajan organisaation ja sen myötä osaamista paikallisista markkina- ja kilpailutilanteista sekä näin aikaansaamaan asiakkaillemme kustannustehokkaita tuloksia yritysostoprosessissa.

Yritysostotilanteet ovat erilaisia, mutta ostoprosessin tyypillisimmät vaiheet ovat seuraavat:
 
Valmistelu ja analyysivaihe

Analysoimme kattavasti asiakkaamme toivomukset, tarpeet ja ostokriteerit tavoitteena mahdollisimman menestyksekäs yritysosto. Panostamme alkuvaiheessa merkittävästi suunnitteluun ja analyysiin luodaksemme mahdollisimman hyvät valmiudet potentiaalisten ostokohteiden sekä kohteiden neuvonantajien kanssa käytäviin neuvotteluihin.

Kontaktointi ja neuvotteluvaihe

Otamme kokonaisvastuun yhteydenotosta valittuihin ostokohteisiin. Näin varmistamme yritysostoprosessin tehokkaan ohjauksen ja valvonnan. Laadimme aikataulut, otamme vastaan ja annamme palautetta, suunnittelemme ja järjestämme kokoukset ja ylläpidämme jatkuvaa neuvotteluyhteyttä valittuihin kohdeyrityksiin.