BUSINESSFORUM

Yritystausta: 

Businessforum Oy on Suomen toiseksi suurin IT-laitteiden, -ohjelmistojen ja -palveluiden jälleenmyyjä. Yritys on perustettu 1993 ja se oli yksityisomistuksessa. Businessforumin liiketoimintamalli perustuu laajaan yhteistyöverkostoon, johon kuuluvat asiakkaat, valmistajat, tukkurit, palveluiden tarjoajat ja Businessforum itse. Yrityksen liiketoiminta on rakennettu palvelemaan erityisesti julkista sektoria (valtion- ja kunnallishallinnon eri hankintaorganisaatiot) sekä keskisuuria ja suuria yrityksiä.

Businessforumilla oli yli 25 %:n markkinaosuus valtionhallinnon IT -sektorilla (Hansel), noin 25 %:n markkinaosuus kuntasektorilla (KL-Kuntahankinnat) ja noin 5 %:n markkinaosuus yrityssektorilla. Businessforumin liikevaihto oli noin 80 M€ ja se koostui yli 90-prosenttisesti IT–laitteiden jälleenmyynnistä.

Tilanne ennen yrityskauppaa: 

Businessforum oli saavuttanut sellaisen koon, että seuraavaan kasvuvaiheeseen tarvittiin uudenlaista osaamista eri liiketoiminta-alueiden kehittämiseen. Omistajilla oli kokemusta kansainvälisestä organisaatiosta pari vuosikymmentä sitten taipaleen alussa, ja he tiesivät miten paljon iso emoyhtiö voi tarjota. Omistajat tiesivät myös, että mitä todennäköisemmin oikea uusi omistaja ei löytyisi Suomesta.

ProMan oli aktiivinen omistajien suuntaan ja kävimme yhdessä jo ennen projektin alkua läpi potentiaalisia kansainvälisiä ostajia, joista suurimman osan omistajat tunsivatkin entuudestaan. Kartoitimme yrityksen arvoa ja analysoimme miten yrityksen arvo maksimoitaisiin.

Yrityskauppaprosessi: 

ProManin / IMAPin tehtävänä oli hallita kilpailutettua kansainvälistä yritysmyyntiprosessia, tavoitteena maksimoida yrityksen arvo ja saavuttaa omistajille hyvät ehdot. Omistajat arvostivat/priorisoivat ostajaa, jolla olisi aito tahto ja resurssit myötävaikuttaa positiivisesti Businessforumin jatkokehitykseen.

Vuoden 2011 aikana toteutetun ensimmäisen kilpailutuskierroksen jälkeen emme päässeet haluttuun tulokseen vaan jouduimme arvioimaan myyntiprosessia uudestaan. Päätimme keskittyä valittuihin 3 kansainväliseen tahoon, joiden kanssa neuvottelimme säännöllisin väliajoin ratkaisun löytämiseksi. ProMan tuotti päivitysmateriaalia ja kävi neuvotteluja valittujen tahojen kanssa kunnes saavutettiin läpimurto syksyllä 2012.

Dustin oli uusinut johtoaan vuoden 2012 aikana. Sen pääomistaja Altor Funds oli tehnyt yhtiössä sisäisiä omistusjärjestelyjä ja oli sitoutunut kasvattamaan Dustinia merkittävästi yritysostoilla myös tulevaisuudessa. Neuvotteluissa keskityimme arvon puolustamiseen,

kaupan rakenteen optimointiin omistajien eduksi ja juridisten ehtojen saattamiseksi tavanomaiselle tasolle myyjien aseman turvaamiseksi.

”ProManin panos oli ensiarvoisen tärkeä tässä monimutkaisessa ja aikaa vievässä prosessissa. Yrityksen johdon ei ollut meidän tapauksessamme – enkä kyllä usko missään yrityskaupassa – järkeä yrittää selvitä haastavasta prosessista omillaan arkisen työn ohella. Yrityskaupan järjestely vaatii omaa erikoisosaamistaan ja ajankäyttöään”, Kari Lintunen sanoo.

Kaikki neuvottelut käytiin erittäin luottamuksellisesti, jotta vältyttiin markkinahuhuilta. Tässä onnistuttiin erinomaisesti rajaamalla neuvottelijoiden ja prosessista tietoisten henkilöiden joukko pääomistajiin. Yhtiön pienosakkaille kerrottiin kaupasta kun kaikki asiat oli sovittu, jolloin voitiin esitellä valmis ratkaisu yrityskauppaan. Henkilökuntaa informoitiin kaupasta juuri ennen julkistusta, ja sille annettiin ohjeet kontaktoida asiakkaita ja sidosryhmiä kaupan toteutuksesta. Aktiivinen henkilökohtainen tiedottaminen sai erityisen paljon kiitosta asiakkaiden taholta.

Tilanne tänään: 

Yrityskauppa takasi omistajille yrityksen arvon muuttamisen omaksi varallisuudeksi ja mahdollisuuden kehittää yhtiötä edelleen osana isompaa kokonaisuutta. Kaikki Businessforumin vanhat omistajat jatkavat yrityskaupan jälkeen yhtiön palveluksessa ja osasta tuli myös Dustinin osakkeenomistajia.

Prosessin aikana Businessforum kasvoi Suomen suurimmaksi IT-laitteiden jälleenmyyjäksi ja vahvisti asemaansa johtavana toimittajana kunta- ja valtiosektorilla. Yrityksen liikevaihto vuonna 2013, jolloin yrityskauppa toteutettiin, oli noin 120 M€. Liiketoiminnan kannalta Dustin tuo paljon lisäarvoa Businessforumille.

”Esimerkiksi jo yhdeksän kuukautta kaupan jälkeen Businessforum on hyvässä vauhdissa ohjelmistolisenssien myynnissä, joka on meille uusi liiketoiminta-alue. Suomessa lisenssimarkkinat ovat olleet varsin suljetun piirin käsissä, kun resurssi- ja volyymivaatimukset ovat tehneet aloituskynnyksestä korkean.

 

Dustin on suuri tekijä lisenssikaupassa kaikille sen markkina-alueilla ja sen lisenssimyyntioikeudet ovat nyt laajentuneet Businessforumille” yhtiön toimitusjohtaja ja yksi entisistä pääomistajista Kari Lintunen kertoo.

Businessforum saa tukea myös verkkokaupan ja logistiikan kehittämiseen, jossa Dustinin juuret ovat. ”Dustinin logistiikkakeskus on lähellä Tukholmaa ja sieltä tilattu tavara on mahdollista saada Suomeenkin seuraavaksi päiväksi. Merkittävää on myös se, että konsernin tekemät yli rajojen ulottuvat asiakassopimukset voivat nyt ulottua Businessforumiin ja olemme saaneet tukea sellaisiin markkinasegmentteihin laajentumiseen, jotka jo olivat meillä suunnitelmissa” Lintunen jatkaa.

Dustin puolestaan sai kaupan myötä uuden markkina-alueen muiden Pohjoismaiden rinnalle, lisää osaamista kunta- ja valtiopuolen tarjous- ja kilpailutusprosesseihin sekä vahvisti asemaansa suurimpien päämiesten kanssa lisävolyymien johdosta.