Indoor Group

Yritystausta: 

Indoor Group Oy sai uudet omistajat, kun kolme Indoor Groupin yrittäjää, suomalainen pääomasijoittaja Sievi Capital Oyj ja työeläkeyhtiö Etera ostivat yhtiön koko osakekannan Keskolta. 

Indoor Group Oy on ketjukonsepteillaan johtava kodin huonekalujen ja sisustustuotteiden vähittäiskauppias Suomessa ja Virossa. Yhtiöön kuuluvat vähittäiskauppaketjut Asko ja Sotka, sohvatehdas Insofa Oy sekä tytäryhtiö Virossa. Indoor Group -konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 186,7 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä yli 600.

Sievi Capital Oyj on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) sijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin yrityksiin Pohjoismaissa. Sijoitusyhtiö sijoittaa varojaan kannattaviin ja kasvupotentiaalia omaaviin yhtiöihin ja kasvattaa sijoituskohteidensa arvoa aktiivisen omistajaohjauksen kautta.

Jouko Soikkeli, Jani Länsimäki ja Timo Hakkarainen ovat pitkän linjan Sotka-yrittäjiä, ja toimineet Indoor Groupissa 1990-luvulta lähtien.

Etera on työeläkeyhtiö, joka huolehtii suomalaisten eläketurvasta, ja jonka vastuulla on yli kuuden miljardin euron sijoitusomaisuus. Etera ja työeläkeyhtiö Ilmarinen yhdistyvät 1.1.2018.

Tilanne ennen yrityskauppaa: 

Yrittäjät Jouko Soikkeli, Jani Länsimäki ja Timo Hakkarainen tunsivat Indoor Groupin liiketoiminnan hyvin ja olivat kiinnostuneita yrityksen ostamisesta. Kesko Oyj:n uuden strategian mukaisesti Kesko pyrkii keskittymään 

päivittäistavarakauppaan, rakentamiseen ja talotekniikkaan sekä autokauppaan, joten yrittäjät arvelivat, että Kesko voisi olla avoin Indoor Groupia koskeville yrityskauppakeskusteluille. 

Yrityskauppaprosessi: 

ProMan IMAP Finland avusti ensin yrittäjiä prosessin suunnittelussa, liiketoimintasuunnitelman laadinnassa sekä sopivan pääomasijoittajakumppanin löytämisessä, ja tämän jälkeen Sievi Capitalia, Eteraa ja yrittäjiä varsinaisen yrityskauppa- ja rahoitusprosessin läpiviennissä. 

Yrityskaupan velaton kauppahinta oli 67 miljoonaa euroa, josta 62 miljoonaa euroa maksettiin käteisellä ja 5 miljoonaa euroa Keskon myöntämällä lainalla.  

Tilanne tänään: 

- Molemmat ketjut jatkavat itsenäisinä niin Suomessa kuin Virossa. Jatkossa vahvistamme sekä Askon että Sotkan ominaispiirteitä ja palvelemme kuluttajia entistä paremmin monipuolisella tarjonnalla. Indoor Group on hyvässä vireessä ja siksi onkin hyvä lähteä hakemaan vahvaa kasvua uudella omistuspohjalla, kertoo yhtiön uusi toimitusjohtaja Jouko Soikkeli.

- Indoor on jo nykyisellään markkinajohtaja huonekalumarkkinoilla Suomessa. Tulemme omistuspohjan muuttumisen myötä tukemaan yhtiön kasvua nojaten vahvasti hyväksi todettuun yrittäjävetoiseen toimintakulttuuriin. Indoorin vakaa kehitys sisustus- ja huonekalumarkkinoilla sekä vahvat brändit vakuuttivat meidät lähtemään mukaan rakentamaan entistäkin vahvempaa Indooria yhdessä, toteaa Sievi Capitalin toimitusjohtaja Heikki Vesterinen.

ProMan IMAP Finland toimi yrityskaupassa ostajien taloudellisena neuvonantajana.