KENTEK

Yritystausta: 

Kentek Oy on raskaan kaluston komponenttien maahantuoja ja insinööripalvelujen tarjoaja, erikoisalueenaan teollisuudessa ja raskaskalustossa käytettävät suodattimet. Kentekin asiakaskuntaa ovat muun muassa OEM-konevalmistajat, teollisuuden kunnossapitoyritykset, koneurakoitsijat eri toimialoilla, korjaamot, konevuokraamot ja liikenteenharjoittajat.

Vantaalla sijaitsevan pääkonttorin lisäksi Kentekillä on tytäryhtiöt Moskovassa, Pietarissa ja kaikissa Baltian maissa, joiden kautta se palvelee yli 5 000:ä asiakasta. Yrityksen merkittävin ja kasvavin toiminta-alue on Venäjä, josta tulee yli 70 % liikevaihdosta. Vuonna 2013 yhtiön liikevaihto oli n. 21 miljoonaa euroa. Kentek on yksi Euroopan johtavista suodattimien toimittajista ja Venäjällä selvästi suurin.

Kentek, Diploma,
Tilanne ennen yrityskauppaa: 

Kentek Oy:n pääomistaja oli Markku Blomqvist. Hän oli onnistunut rakentamaan vahvasti ja kannattavasti kasvavan liiketoiminnan, joka työllisti noin 100 henkilöä. Vaikka kasvu oli ollut vakuuttavaa, Blomqvist koki, että kasvun kiihdyttäminen ja organisaation vieminen seuraavalle tasolle vaatisivat uutta omistajapohjaa.

”Jo lähdössä tiesimme, että olisimme valikoivia ostajan suhteen ja että sen oikean ostajan löytyminen meidän tapaisellemme liiketoiminnalle voisi kestää. Tiesimme myös, että tarvitsimme ammattilaisen paitsi haarukoimaan mahdollisia ostajia myös johtamaan kauppaneuvotteluja”, Blomqvist kertoo. ProManin / IMAP:n Blomqvistille tarjoama kansainvälinen yrityskauppaprosessi kohtasi omistajan tarpeen, minkä seurauksena lähdettiin yhteistyössä toteuttamaan hanketta.

Yrityskauppaprosessi: 

ProManin / IMAP:n tehtävänä oli hallita kilpailutettua kansainvälistä yritysmyyntiprosessia, tavoitteena maksimoida yrityksen arvo ja saavuttaa pääomistajalle hyvät ehdot. IMAP:n organisaation avulla etsittiin sopivia niin teollisia ostajia kuin myös kriteerit täyttäviä pääomasijoittajia pääasiassa Euroopasta. Noin 50 valitun ostajaehdokkaan joukosta tavattiin suomalaisia teollisia yhtiöitä, kansainvälisiä teollisia ostajia ja pohjoismaisia pääomasijoittajia.

Ensimmäisellä neuvottelukierroksella emme saavuttaneet haluttua lopputulosta. Syksyllä 2012 toteutetun toisen kierroksen myötä IMAP löysi Englannista teollisen ostajan, Lontoon pörssissä listatun Diploma PLC:n, joka tunnistettiin tuote-/ palvelustrategialtaan ja yrityskauppahistorialtaan sopivaksi ostajaehdokkaaksi. Diploman liikevaihto on yli 300 miljoonaa euroa ja sen markkina-arvo on n. 900 miljoonaa Euroa. Yritys toimii Euroopan lisäksi Pohjois-Amerikassa, Aasiassa ja Australiassa.

”Halusimme ehdottomasti löytää ostajan, joka on riittävän suuri panostaakseen Kentekin liiketoiminnan jatkokehittämiseen ja joka toisaalta tuo sen tuotevalikoimaan uusia tukijalkoja. Diploma on ostajana juuri tällainen, Blomqvist kertoo.

 

Kentekin laajan toiminta-alueen sekä erityisesti Venäjällä ja Baltiassa sijaitsevien tytäryhtiöiden takia myyntiprosessin aikana yhdessä Kentekin kanssa kootun ja ylläpidetyn yli 12 000 sivua kattavan Due Diligence -materiaalin toimittaminen ostajalle halutussa laajuudessa oli tavanomaista selvästi haastavampaa. Järjestelmällisesti ProManin prosessia halliten ostaja sai tutustua tarvitsemaansa taloudelliseen, juridiseen ja kaupalliseen aineistoon sekä haastatella sovitussa määrin Kentekin avainhenkilöitä.Yrityskauppaprosessin tuloksena toteutettiin nelivaiheinen yrityskauppajärjestely:

  •  Venäjällä ja Baltiassa sijaitsevien tytäryhtiöiden vähemmistöomistajien osuuksien muokkaaminen kaupan kokonaisuutta tukevalla tavalla (osakevaihtomekanismilla sekä osakelunastuksina) ennen varsinaista päätransaktiota.
  •  80 % myynti Kentek Oy:n osakekannasta Diploma PLC:lle.
  •  Lisäkauppahintamekanismi osalle kauppahintaa tukemaan osapuolten intressejä.
  •  Put & Call -sopimus 20 % omistaville Markku Blomqvistille sekä Venäjän operaatioista vastaavalle Pavel Fedoroville.

Kaupan toteutuminen edellytti Venäjän kilpailuviranomaisen hyväksyntää, joka saatiin jouluaattona 2013 n. 6 viikkoa kestäneen hakuprosessin seurauksena.Prosessin ja neuvotteluiden kautta Kentek-konsernin velattomaksi arvoksi muodostui n. 16,6 miljoonaa euroa (Käyttökate-kertoimen ollessa n. 6,5 - 7)

Tilanne tänään: 

Vaikka ulkomainen pörssiyhtiö, Kentekin uutena pääomistajana, varmasti jo ensimmäisten kuukausien aikana on muuttanut tiettyjä asioita, osa myös pysyy entisellään. Markku Blomqvist ja yhtiön venäläinen johtaja Pavel Fedorov nimittäin jatkavat yrityskaupan jälkeen yhtiön palvelussa ja osa osakkeista pysyy heidän käsissään.

”Me olemme sitoutuneet jäämään Diploman palvelukseen ainakin toistaiseksi. Emme ole vielä eläkeikäisiä ja haluamme tehdä töitä edelleen ja vaikuttaa siihen, miten liiketoiminta edistyy jatkossa.

Diploma arvostaa ja tarvitsee meidän Venäjä- ja Baltia-kokemustamme, ja me pääsemme kokemaan suuren omistajan vahvuudet”, Blomqvist sanoo.

Kentek tarvitsi Blomqvistin mukaan lisää muskeleita kasvuun Venäjällä, jossa rakennetaan paljon ja kasvunvaraa löytyy. Diploma on valmis investoimaan tähän. Jatkossa Kentek avaa useita toimipaikkoja nykyisten Moskovan ja Pietarin toimistojen lisäksi.