KWH PLAST

Yritystausta: 

KWH Plast Oy oli osa KWH-konsernia. Yritys on keskittynyt pakkaamisessa käytettyjen joustopakkausmuovikalvojen kehittämiseen ja valmistamiseen lähinnä elintarvike-, pakkaus- ja lääketeollisuudelle. Yrityksen toimitilat ovat Pietarsaaressa ja tuotantomenetelmänä on ekstrudointi. Organisaatio työllistää noin 70 työntekijää, joista suurin osa on tuotannossa.

Yrityksen liikevaihto oli n. 17 M€, josta 90 % tuli viennistä, lähinnä Keski-Eurooppaan. Liikevoitto oli ollut jo monta vuotta huomattavan negatiivinen. Ongelmina olivat ensi kädessä liian pienet volyymit suhteessa kiinteään kustannustasoon.

Tilanne ennen yrityskauppaa: 

KWH Plast Oy:n vahvuuksia ovat vahva ja onnistunut tuotekehitys, high tech-tuotteet, hyvä konekanta ja koelaboratorio sekä vahva tuotanto-osaaminen. Haasteena olivat huono kannattavuus, break even -tasoon nähden riittämätön volyymi, ulkomaisten jakelukanavien rakentaminen sekä oma, suuri ja vajaakäytössä oleva kiinteistö Pietarsaaressa. Yrityksen asema arvoketjussa ei myöskään ollut paras mahdollinen. Se myi tuotteitaan kansainvälisille pakkausalan yrityksille (konverttereille) eikä näin oikein päässyt argumentoimaan osaamistaan ja tuotteiden hyvyyttä loppuasiakkaille; etiketti-, elintarvike- ja lääketeollisuuden kansainvälisille yrityksille.

KWH-konserni oli päättänyt, ettei se enää ollut halukas mahdollisesti tarvittaviin lisäinvestointeihin. KWH Plastilla ei myöskään ollut synergioita muiden KWH-konsernin yritysten kanssa. Siksi konserni päätti löytää KWH Plastille uuden omistajan, joka pystyisi tarjoamaan paremmat kehittymismahdollisuudet yritykselle. Koska oli selvää, että todennäköinen ostaja ei löytyisi Suomesta, KWH-konsernin otti yhteyttä meihin kansainvälisen IMAP-organisaation takia.

Yrityskauppaprosessi: 

Kansainvälisten IMAP-kollegoidemme kanssa teimme Eurooppalaisen markkina-analyysin ja identifioimme suuren määrän kansainvälisiä yrityksiä, joilla olisi resursseja, osaamista ja jakelukanavia auttaa KWH Plastin kehittämisessä. Lisäksi saimme toimialaosaamista IMAP:in tämän teollisuusalan asiantuntijalta, joka toimii IMAP Sveitsissä. Koska KWH Plastin kannattavuus oli heikko, meidän tuli löytää ostaja, jolla olisi ilmiselviä synergioita yrityksen toiminnan kanssa ja joka pystyisi kehittämään yrityksestä kannattavan. Tavoitteena oli löytää strateginen, teollinen ostaja, jolla on omaa tuotantoa ja valmis jakelukanava KWH Plastin tuotteille ja joka olisi kuitenkin valmis maksamaan teknologiasta.

Me kontaktoimme IMAP-kollegoidemme kanssa yhteensä 105 yritystä 18 maassa 3 maanosassa. Sen lisäksi Suomessa kontaktoimme 20:a tahoa.

Tavattuamme muutamia potentiaalisia ostajaehdokkaita valinta kohdistui itävaltalaiseen Schur Flexibles Groupiin, joka on saksalaisen pääomasijoittajan, Capiton AG:n ja Schurin johdon omistuksessa. Capiton osti Schur Flexiblen vuonna 2011 ja toteuttaa yhtiössä määrätietoista ”buy-and-build” strategiaa. Ryhmään kuuluu 9 yritystä, jotka toimivat pakkausmateriaalien valmistajana ja myyjinä sekä pakkausteknologian tietotaidon myyjinä. Konserni työllistää yli 850 henkilöä ja sillä on yksiköitä Saksassa, Itävallassa, Ranskassa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa ja Yhdysvalloissa.

Yrityskauppa toteutettiin liiketoimintakauppana ja KWH Plast, nykyisellä nimellään KWH Plast Schur Flexibles Ltd, jäi samoihin tiloihin vuokralaiseksi pitkäaikaisella vuokrasopimuksella.

Tilanne tänään: 

KWH-konserni löysi KWH Plastille omistajan, joka pystyy hyödyntämään yrityksen vahvuudet ja työntekijät saivat mahdollisuuden keskittyä siihen, mitä osaavat. Konserni saa nyt KWH Plastilta vuokratuottoa, jota se ennen ei pystynyt maksamaan. Lisäksi konserni on ottanut käyttöön vajaakäytössä olleet tilat konserniin kuuluvan, kovasti kasvavan KWH Mirka Oy:n käyttöön.

Schur Flexibles, joka aikaisemmin toimi lähinnä volyymituotteissa sai high tech-tuotteita, joita se pystyy markkinoimaan ja myymään omissa jakelukanavissaan nostaen samalla omaa profiiliaan. Lisäksi Schur siirsi osan tuotannostaan Pietarsaareen. Pelkästään tällä vedolla saatiin KWH Plast Schur Flexibles Ltd kannattavaksi.