Wise Group

Yritystausta: 

Wise Group on joulukuussa 2010 perustettu suomalainen talonrakennusalan moniosaaja, jonka juuret ovat Insinööritoimisto Ylimäki & Tinkanen Oy:ssä. Helmet Capital ja Ylimäki & Tinkasen avainhenkilöt näkivät toimialalla konsolidointi- ja kasvumahdollisuuksia ja päättivät lähteä yhdessä kasvattamaan yhtiötä yritysostoin ja orgaanisesti yhdeksi Suomen suurimmista kotimaisista toimijoista. 

Viiden yhteisen kehitysvuoden aikana yhtiö laajensi palvelutarjoamaansa ja laajentui valtakunnalliseksi toimijaksi. Vuoden 2016 lopussa yhtiössä työskenteli noin 450 rakenne- ja talotekniikan, rakennuttamisen, korjausrakentamisen ja akustiikan asiantuntijaa viidellätoista eri paikkakunnalla, ja sen liikevaihto oli yli 40 miljoonaa euroa.

Tilanne ennen yrityskauppaa: 

Yhtiö oli ansiokkaasti toteuttanut vuonna 2011 laadittua liiketoimintasuunnitelmaa. Helmet Capital, yhtiön muut sijoittajat ja avainhenkilöomistajat kokivat, että nyt oli hyvä aika realisoida sijoituksen tuotto ja myydä yhtiön enemmistöomistus seuraavalle taholle. 

 

Yrityskauppaprosessi: 

Kartoittaessamme potentiaalisia ostajia ja sijoittajia tunnistimme Intera Partnersissa vahvan ehdokkaan tukemaan Wise Group Finlandin jatkokasvua. Uskoimme erityisesti, että Interan vankka kokemus ja toimialatuntemus uudis- ja korjausrakentamisen toimialoilta tukisi Wise Group Finlandin avainhenkilöomistajia jatkokasvusuunnitelman toteuttamisessa.    

Esittelimme Interalle Wise Group Finlandin toimintoja ja näkemyksemme sen kehitysmahdollisuuksista, jonka jälkeen aloitimme yhteistyön Interan kanssa yritysjärjestelyn toteuttamiseksi. Toimimme Interan taloudellisena neuvonantajana yritysjärjestelyn eri osa-alueista vastaten.  

Tilanne tänään: 

Wise Group Finlandin, Interan ja avainhenkilöomistajien yhteisenä tarkoituksena on edelleen jatkaa yhtiön talonrakennusalan liiketoimintojen kasvattamista, laajentua infra- ja yhdyskuntatekniikan palveluihin ja kansainvälistää yhtiö lähivuosien aikana. 

Vuoden 2017 alussa Wise Group Finland toteutti onnistuneesti laajentumisen infra- ja yhdyskuntapalveluihin yhdistymällä Sito Oy:n kanssa.