ProMan toimi neuvonantajana Uusioaineksen myynnissä Partneralle ja Tesille

Oululainen sijoitusyhtiö Partnera ostaa vaahtolasia valmistavan ja kierrätyslasia käsittelevän Uusioaines Oy:n. Kaupan jälkeen Partnera omistaa yhtiöstä 58 prosenttia. Lisäksi yhtiössä ovat mukana Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) 30 prosentin osuudella sekä Uusioaineksen nykyinen omistaja Jarkir Oy ja nykyinen toimitusjohtaja Jussi Parkkali pienemmillä osuuksilla. Velaton kauppahinta on 19,8 miljoonaa euroa.

Uusioaines Oy on Suomen suurin kierrätyslasin käsittelijä, joka vastaanottaa noin 70 % Suomen kierrätyslasista. Yhtiön tuotantolaitoksessa Forssassa syntyy sirua, lasijauhetta ja lasihiekkaa teollisuuden tarpeisiin. Lisäksi se valmistaa ja myy kierrätyksen ylijäämäaineksesta valmistettavaa vaahtolasia, ympäristöystävällistä eriste- ja kevennemateriaalia.

”Vaahtolasituotteellamme on erittäin hyvät kasvumahdollisuudet ja siihen uudet omistajat tuovat yhtiölle leveämmät hartiat. Partnera ja Tesi ovat luotettavia, suomalaisia toimijoita, joiden arvot ovat yhtenevät meidän arvojemme kanssa”, kommentoi Jari Stenberg, Uusioaines Oy:n omistavan Jarkir Oy:n pääomistaja. Stenberg jää yhtiön vähemmistöomistajaksi.

Partneran toimitusjohtaja Jari Pirkolan mukaan Uusioaines sopii hyvin Partneran sijoitusstrategiaan, sillä lasin kierrätys ja vaahtolasin valmistus ovat kiertotaloutta ja yhteiskunnalle tärkeää kestävää kehitystä. Suomen valtion omistama Tesi puolestaan painottaa toiminnassaan vastuullisuutta, ja ympäristövaikutusten vähentäminen ja energiakulutuksen pienentäminen ovat monien sen sijoitusten liiketoiminnan ytimessä. ”Suomalaisen kiertotalousosaamisen viennin edistäminen on Suomen hallituksen tavoitteena. Tiukentuvan regulaation myötä lasinkierrätysasteen ennustetaan nousevan Euroopassa, mikä tuo uusia markkinamahdollisuuksia myös Uusioainekselle”, sanoo Tesin sijoituspäällikkö Samuel Saloheimo.

 

ProMan toimi myyjän neuvonantajana koko prosessin ajan.

 

Linkki alkuperäiseen lehdistötiedotteeseen (Partnera)