FÖRETAGSKÖP

Våra klienter är:

  • Finska företag som är ute efter tillväxt eller strategiska företagsförvärv i Finland eller utomlands
  • Utländska företag som vill etablera sig i Finland genom företagsköp
  • Private Equity-bolag som vill genomföra en buy-out eller industrikonsolidering.
  • Privata personer, som är intresserade av företag i generationsväxling eller i att köpa ägande via Management Buy In (MBI)- eller Management Buy Out (MBO)-processer

Finska företag, som vill kartlägga sina möjligheter till utländska företagsförvärv, kan utnyttja vårt partnerskap i IMAP. Vi kan erbjuda dessa företag IMAP:s breda organisation och via den kunnande om lokala marknads- och konkurrensläget, och på detta vis bistå med kostnadseffektiva resultat i överlåtelseprocessen.

Faserna i köpprocessen varierar, men typiskt är de:

Analys- och beredskapsfasen

Vi gör en omfattande analys över kundens önskemål, behov och köpkriterier med målsättningen att förverkliga ett möjligast bra företagsköp. Vid påbörjandet av projektet investerar vi betydligt i planering och analys för att bygga bästa förutsättningar för förhandlingarna med potentiella köpobjekt och deras rådgivare.

Kontakt- och förhandlingsfasen

Vi tar det övergripande ansvaret över kontakten till köpobjekten. På detta sätt säkrar vi en effektiv styrning och kontroll av överlåtelseprocessen. Vi gör tidtabeller, tar emot och ger feed back, vi planerar möten och uppehåller en kontinuerlig kontakt till valda köpeobjekt.