MIKKO SISTONEN

Mikko har över tio års erfarenhet av företagstransaktioner. Han började som analytiker på ProMan år 2004 och han blev utnämnd till partner i bolaget år 2007. Mikko arbetar som ansvarig projektledare för inhemska och internationella transaktioner samt som rådgivare och verkställare av finansieringslösningar. Han har slutfört ett flertal transaktioner, varav ett flertal inom ICT- och service-branscherna. Han har sålt flera företag utomlands. 

Mikko är ekonomie magister från Helsingfors Handelshögskola och han är aktiv medlem i IMAP:s High Technology Industry Group.

Titel: 
Partner
Tel: 
+358 (0)50-5937 303