INDUSTRIGRUPPER

IMAP har även ett antal industrigrupper med syfte att öka förståelsen för aktuella tendenser och strukturändringar inom utvalda branscher.

icon-image.png

Konsumentprodukter och -tjänster

Personliga och professionella tjänster och produkter till hushåll.  

icon-image.png

Konsumentnyttigheter

Konsumentnyttigheter till hushåll: livsmedel, tyg och hygienartiklar.

icon-image.png

Energi och kraft

Gas-, olja-, kärnkraft- och alternativa energiproducenter och -distributörer samt allmännyttiga företag.

Varje industrigrupp består av medlemmar inom IMAP med specifik industrikompetens och tar kontinuerligt fram industrirapporter.

icon-image.png

Finans

Banker, mäklare, kapitalförvaltare och andra erbjudare av finansiella produkter.

icon-image.png

Förvaltningsorgan och byråar

Byråar, förvaltningsorgan, aktörer inom den offentliga sektorn och företag som gör affärer med dem.

icon-image.png

Hälsovård

Läkemedelsindustrin, hälsorelaterade tjänster, medicinsk teknik och andra operatörer inom hälsovård.

icon-image.png

Teknologi

Informationsteknologi, Internet, e-handel och verksamheter baserad på IT-plattformar.

icon-image.png

Industri

Kapitalintensiva industrier, tillverkande industri, motorfordonsindustrin och investeringsgods.

icon-image.png

Material

Kemikalier, gruvverksamhet, papper, förpackning och andra material.

icon-image.png

Media och underhållning

Spel, filmer, television, tryckeri, marknadsföring och andra medieföretag.

icon-image.png

Fastigheter

REIT, fastighetsförvaltningsservice, affärslokaler och bostäder.

icon-image.png

Detaljhandel

Detaljhandel, partihandel, online-försäljning och annan B2C-försäljning.

icon-image.png

Telekommunikation

Kommunikationsindustri som omfattar telefon-, internet- och trådlösa teleoperatörer.