BUSINESSFORUM

Företagets bakgrund: 

Businessforum Oy är Finlands näst största återförsäljare av IT-hårdvaror, -mjukvaror och -tjänster. Företaget grundades år 1993 och var privatägt. Businessforums affärsmodell bygger på ett omfattande nätverk av partners, däribland kunder, tillverkare, handlare och tjänsteleverantörer samt Businessforum. Företagets verksamhet har inriktats på att tjäna den offentliga sektorn samt stora och medelstora företag.


Business Forum hade en marknadsandel på över 25 % av marknaden i den offentliga IT-sektorn (Hansel) och en ca 25 % marknadsandel inom den kommunala sektorn (KL - Kuntahankinnat) och ca 5 % av marknaden i företagssektorn. Businessforum omsättning var ca 80 M€, varav mer än 90 % kom från återförsäljning av IT-utrustning.

Situationen före förvärvet: 

Businessforum hade uppnått en storlek som krävde nya färdigheter inom utvecklande av olika affärsområden för ytterligare tillväxt. Ägarna hade erfarenhet av internationella organisationer och visste hur mycket ett stort moderbolag kan erbjuda. Ägarna visste även att den nya ägaren troligtvis inte skulle finnas i Finland.

Vi tog ett aktivt tillvägagångssätt och gick redan innan processen börjat igenom potentiella internationella köpare tillsammans med Businessforum, värderade företaget och analyserade olika alternativ hur företagets värde kunde maximeras genom förvärvsprocessen.

Processen: 

Vår uppgift var att bedriva den konkurrensutsatta, internationella säljprocessen, med syftet att maximera värdet på bolaget och att uppnå goda försäljningsvillkor för ägarna. Operativt sett önskade ägarna en industriell köpare, som skulle ha en genuin vilja och resurser för att positivt bidra till fortsatta utvecklingen av Businessforum.

Eftersom vi inte uppnådde önskat resultat efter den första försäljningsprocessen år 2011, var vi tvungna att utvärdera försäljningsprocessen. Vi beslöt oss för att fokusera på tre utvalda internationella företag med vilka vi förhandlat med regelbundet. Vi uppdaterade företagspresentationen och inledde förhandlingar med de utvalda parterna tills vi nådde ett genombrott i förhandlingarna under hösten 2012.

Dustin hade förnyat sin ledning under 2012, och Dustins huvudägare Altor Funds hade genomfört interna förändringar i ägandet för att kunna expandera Dustins affärsverksamhet genom betydande förvärv i framtiden. I förhandlingarna fokuserade vi främst på attf örsvara företagets värde,

optimera strukturen av transaktionen till förmån för ägarna samt de juridiska villkoren för att skydda säljarnas position.

"ProMans bidrag var av största vikt i denna komplexa och tidskrävande process. I vårt fall, och antagligen vid alla företagsaffärer, var det ingen idé för företagsledning att på egen hand försöka klara av att hantera processen

Situationen idag: 

Företagsaffären friställde företagets värde för ägarna och gav dem möjlighet att ytterligare utveckla bolaget som en del av en större helhet. Alla Businessforums gamla ägare fortsatte i bolaget efter företagsaffären och en del blev även aktieägare i Dustin.

Under förhandlingsprocessen blev Businessforum Finlands största återförsäljare av IT-utrustning och förstärkte ytterligare sin position som ledande leverantör inom den kommunala och statliga sektorn. Bolagets omsättning år 2013, då transaktionen genomfördes, var ca 120 miljoner euro. Dustin medför stort mervärde för Businessforums verksamhet. "Till exempel är Businessforums försäljning av programlicenser redan nio månader efter transaktionen på god väg trots att det är ett nytt affärsområde för oss. I Finland har försäljningen av licensmarkanden varit en ganska sluten krets i och med resurs- och volymkraven.

 

Dustin är en stor återförsäljare av licenser inom alla sina marknadssegment och deras distributionsrättigheter av licenser har nu expanderats till Businessforum", säger bolagets VD och en av huvudägarna Kari Lintunen.

Dustin stöder Businessforum i utvecklingen av e-handel och logistik. "Dustins logistikcenter ligger i närheten av Stockholm varifrån beställda varorna kan levereras till Finland nästa dag. En annan märkbar fördel är att koncernens gränsöverskridande kundavtal nu kan expanderas till Businessforum och att vi fått stöd för utvidgningen av marknadssegment, som vi redan tidigare hade planer på att expandera" fortsätter Lintunen.

Dustin i sin tur fick ett nytt marknadsområde vid sidan av de övriga nordiska länderna, mer kunskap inom budgivning och anbudsprocesser till kommuner och staten samt stärkte sin position på marknaden genom ytterligare volymer.