KENTEK

Företagets bakgrund: 

Kentek Ab importerar komponenter för tung utrustning och erbjuder ingenjörstjänster inom deras specialområde; filter för industriellt bruk och för tung, rörlig utrustning. Kenteks kundkrets inkluderar OEM- maskintillverkare, företag inom industriellt underhåll inom olika branscher, verkstäder och maskinuthyrningsföretag. Förutom huvudkontoret i Vanda har Kentek dotterbolag i Moskva, S: t Petersburg och de baltiska länderna.

Tillsammans betjänar de mer än 5 000 kunder. Företagets viktigaste och snabbast växande verksamhetsområde är Ryssland, som genererar mer än 70 % av omsättningen. Under 2013 omsatte bolaget cirka 21 miljoner euro. Kentek är en av Europas ledande leverantörer av filter och klart största i Ryssland.

Situationen före förvärvet: 

Kentek Ab:s huvudägare och verkställande direktör var Markku Blomqvist. ”Redan från början visste vi att vi är selektiva angående köparkandidater och att det kunde ta tid att hitta den rätta köparen för vår verksamhet.

"Vi insåg att vi behövde en rådgivare för att finna potentiella köpare och för att leda handelsförhandlingar”, säger Blomqvist. Han såg att vår internationella organisation IMAP kunde erbjuda den internationella försäljningsprocess de önskade, och valde därför att samarbeta med oss.

Processen: 

ProMans roll var att leda och konkurrensutsätta den internationella säljprocessen i syfte att maximera företagsvärdet och uppnå goda försäljningsförutsättningar för huvudägaren. Med hjälp av IMAP sökte vi främst europeiska, lämpliga, industriella köpare och private equity-bolag, som uppfyllde vissa kriterier. Av cirka 50 potentiella köpare träffade vi såväl finska som internationella industriella företag samt nordiska private equity-bolag.

Vi nådde inte önskat resultat i den första förhandlingsrundan, men på hösten 2012, då vi genomförde den andra omgången, hittade vi en industriell köpare i England, Diploma PLC. Diploma är noterad på London Stock Exchange. Diploma ansågs som en lämplig köparkandidat i och med deras produkt- och servicestrategi och deras erfarenhet av företagsförvärv. Diplomas omsättning är över 300 miljoner euro och dess marknadsvärde cirka 900 miljoner euro. Företaget är verksamt i Europa, Nordamerika, Asien och Australien.

”Vi ville absolut hitta en köpare som var tillräckligt stor för att kunna investera i fortsatt utveckling av Kenteks verksamhet och å andra sidan ge bredd i produktsortimentet. Diploma är precis den här typens köpare”, säger Blomqvist.

Kenteks breda verksamhetsområde och i synnerhet dotterbolagen i Ryssland och Baltikum gjorde att due dillience materialet, som upprättades i samarbete med Kentek under säljprocessen, omfattade mer än 12 000 sidor.

Att upprätta och leverera due dilligence materialet i enligt köparens önskemål, var betydligt mer utmanande än normalt. Genom att vi systematisk ledde överlåtelseprocessen fick köparen tillgång till de nödvändiga ekonomiska, juridiska och kommersiella uppgifter, samt rätten att intervjua nyckelpersoner på Kentek, enligt överenskommelse.Den slutliga förvärvsprocessen utfördes i fyra steg:

  •  Justering av minoritetsintressen i dotterbolagen i Ryssland och i de baltiska staterna före huvudtransaktionen gjordes. Detta på ett sätt som stödde den totala affären (aktiebyten och inlösen av aktier).

  •  Försäljning av 80 % av Kentek Ab:s aktier till Diploma PLC.
  •  Införandet av en earn out-mekanism för en del av affärspriset för att styra säljarna fokus.
  •  Införandet av ett Put & Call-kontrakt till Markku Blomqvist och den ryska verksamhetsledaren Pavel Fedorov, som tillsammans äger 20 % av Kenteks aktier.

Transaktionen förutsatte de ryska konkurrensmyndigheternas godkännande, vilket man fick på julaftonen 2013, efter en cirka 6 veckors ansökningsprocess.Genom processen och förhandlingarna fastställdes Kentek-koncernens företagsvärde till cirka 16,6 miljoner euro (med en EBITDA multipel på ca 6,5 - 7).

Situationen idag: 

Fastän den nya ägaren, det utländska börsbolaget Diploma, gjort förändringar under de första månaderna, kommer en stor del att förbli som tidigare. Markku Blomqvist och företagets ledare i Ryssland, Pavel Fedorov, fortsätter i Kenteks tjänst och som minoritetsaktieägare.

"Vi är fast beslutna att stanna kvar i tjänst hos Diploma, åtminstone tillsvidare. Vi är ännu inte i pensionsåldern och vi vill fortsätta arbeta och påverka hur verksamheten utvecklas i framtiden.

Diploma uppskattar och behöver vår erfarenhet i Ryssland och de baltiska länderna och vi i vår tur får uppleva styrkan av en stor ägare", säger Blomqvist.

Enligt Blomqvist behövde Kentek större axlar för tillväxten i Ryssland, där det byggs mycket och utrymme för tillväxt finns. Diploma är redo att investera i företaget och i framtiden öppnar Kentek flera kontor i Ryssland utöver de befintliga kontoren i Moskva och S: t Petersburg.