KWH PLAST

Företagets bakgrund: 

KWH Plast Ab var en del av den finska KWH-koncernen. Företaget är fokuserat på utveckling och produktion av flexibla plastfilmer som används vid förpackning främst i livsmedels-, förpacknings- och läkemedelsindustrierna. Företagets fabrik är i Jakobstad och produktionsmetoden som används är extrudering.

Organisationen har cirka 70 anställda, varav största delen arbetar i produktionen. Bolagets omsättning uppgick till cirka 17 M€, varav 90 % kom från export främst till Centraleuropa. Rörelseresultatet hade i flera års tid varit klart negativt. Problemet var främst de för små volymerna i förhållande till den fasta kostnadsnivån.

Situationen före förvärvet: 

Till KWH Plast Ab:s styrkor hör en stark och framgångsrik forskning och utveckling, högteknologiska produkter, en bra och bred maskinpark, ett test laboratorium samt en bra tillverkningskunskap. Den dåliga lönsamheten, den otillräckliga produktionsvolymen i förhållande till break-even nivån, byggande av utländska distributionskanaler samt den stora fabriken i Jakobstad innebar dock utmaningar. Bolagets ställning i värdekedjan var inte heller den bästa möjliga. Företaget sålde sina produkter till internationella företag i förpackningsindustrin, konverterare, och fick därmed inte möjligheten att kommunicera expertisen och produkternas kvalitet till slutkunderna; internationella företag i etikett-, mat -och läkemedelsindustrierna.

KWH-koncernen hade beslutat att inte längre investera i KWH Plast. KWH Plast hade inte heller några synergier längre med de andra företagen inom KWH-koncernen. Därför beslöt de sig för att finna en ny ägare för KWH Plast, en ägare som kunde erbjuda bättre utvecklingsmöjligheter för bolaget än vad koncernen kunde. Eftersom det var uppenbart att den troliga köparen inte skulle hittas i Finland, kontaktade KWH-koncernen oss på grund av vår internationella IMAP organisation.

Processen: 

Tillsammans med våra internationella IMAP kollegor gjorde vi en marknadsanalys över Europa och identifierade ett stort antal internationella företag som hade resurserna, kunskapen, expertisen och distributionskanalerna för att stöda KWH Plasts utveckling. Vi fick även branschkunskap av vår schweiziska IMAP kollega, som är branschexpert i denna sektor. Eftersom KWH Plasts lönsamhet var svag sökte vi en köpare som skulle få uppenbara synergieffekter med bolagets verksamhet och som skulle kunna göra företaget lönsamt. Målet var att hitta en strategisk, industriell köpare med egen tillverkning och distributionskanaler för KWH Plast produkter och som skulle dessutom vara villig att betala för teknologin.

Tillsammans med våra internationella IMAP kollegor kontaktade vi 105 bolag i 18 länder i 3 världsdelar. Dessutom kontaktade vi ytterligare 20 företag i Finland.

Efter att ha träffat ett antal potentiella köpare riktades valet mot österrikiska Schur Flexibles Group, som är ägt av det tyska private equity-bolaget Capiton AG och Schurs ledning. Capiton köpte Schur Flexibel år 2011 och driver målmedvetet en " buy- and- build " –strategi i bolaget. Gruppen består av 9 företag, som fungerar som tillverkare och leverantörer av förpackningsmaterial samt försäljare av förpackningsteknologi. Koncernen har över 850 anställda och är verksam i Tyskland, Österrike, Frankrike, Danmark, Finland, Norge och i USA .

Transaktionen förverkligades som en inkråmsaffär och KWH Plast, som numera är verksam under namnet KWH Plast Schur Flexibles Ltd, stannade i samma utrymmen som hyresgäst med ett långsiktigt hyresavtal.

Situationen idag: 

KWH koncernen hittade en ägare för KWH Plast som kan dra nytta av företagets styrkor och personalen fick möjligheten att fokusera på det de gör bäst. Nu erhåller koncernen hyresintäkter av KWH Plast, vilket den gamla KWH Plast inte kunde betala och förlusterna har slutat. Dessutom har koncernen tagit i användning de oanvända utrymmen i fabriken för det växande KWH Mirka Ab:s användning.

Schur Flexibles, som tidigare producerat främst volymprodukter, fick via affären högteknologiska produkter som de kan marknadsföra och sälja i sina distributionskanaler och samtidigt höja sin egen profil. Dessutom flyttade Schur en del av produktionen till Jakobstad. Redan med denna förändring blev KWH Plast Ab Schur Flexibles lönsamt.