METSO POWDERMET

Företagets bakgrund: 

Metso Powdermet AB i Sverige var en del av Metso koncernen. Företaget designar, tillverkar och säljer metallprodukter och komponenter tillverkade med pulvermetallurgi och högtrycksgjutning, främst till företag inom olje-och gasindustrin samt motortillverkare. Företaget är global marknadsledare inom sitt segment.

Företaget ligger i Surahammar, i Sverige, och har en omsättning på cirka 10 miljoner euro, god lönsamhet och ca 90 % av produkterna går på export. Till företagets största kunder ingår motortillverkaren Man, Aker Kvaerner, som verkar inom olja och gas, samt ABB.

Situationen före förvärvet: 

Eftersom Metso Powdermet AB inte längre passade in i Metsos strategi beslöt Metso att det skulle hitta en ny ägare till bolaget. Separationen från Metso förväntades gå relativt lätt då bolaget redan verkade relativt oberoende av Metso.

Metso utgick från att säljprocessen skulle utföras internationellt och gav uppdraget till ProMan/IMAP. Idén att använda ProMan och IMAP kom från Metsos M&A-avdelning.

Processen: 

”Under ProMans ledning fungerade IMAP på ett otroligt effektivt sätt. De fann 150 potentiella köparkandidater från Europa och USA i totalt 14 länder. Samtidigt som vi sökte efter köparna förberedde vi kommande steg genom att utarbeta företagsanalys, värdering och presentationsmaterial”, säger Vesa Kainu, ansvarig för affärsområdet Metso Ventures. ”Powdermet hade redan intresserade köpare, men vi ville gå igenom en internationell process. Det var ett sätt att säkerställa rätt nivå för försäljningspriset. Vi ville även hitta den bästa möjliga köparen för företaget. Metso strävade naturligtvis också till bästa möjliga pris. "ProMan skapade en genuin konkurrenssituation mellan köparna samtidigt som de styrde processen hårt."

Säljprojektets tidsplan var mycket stram. Projektet var planerat att förverkligas på sju månader.

"ProMan förutsatte att de intresserade potentiella köparna förband sig till uppsatta tidtabeller, vilket fungerade problemfritt. Endast några månader in i processen hade vi en topp tio lista över potentiella köpare. På listan fanns både industriföretag och private equity-bolag."

"Vi bestämde oss för att sälja Powdermet till det svenska företaget Sandvik, som var vår favorit eftersom de var en industriell köpare. Köparens geografiska närhet med Metso var inte ett kriterium, men företagstransaktionen är lättare att genomföra då parterna är kulturellt nära, säger Vesa Kainu, som har utfört cirka 150 förvärv. ProMan var en partner av rätt storlek och de förstod sig på processen. ProMan hade även stöd av IMAP, som var en ovärderlig faktor i Powdermets försäljning."

Situationen idag: 

Metso var nöjd över slutresultatet och de fick transaktionen gjord inom tidsramen och till en önskad köpare.

Sandvik har sedermera fört fram Powdermet som deras spjutkompetens i sin marknadsföring, fastän företaget inte är så stort.