ÖVRIGA TJÄNSTER

Värderingar

Värderingen är en grundläggande del av transaktionsprocessen, men oberoende värderingar behövs även i andra situationer. Våra styrkor är vår breda erfarenhet av värderingar och förverkligade transaktioners multiplar, vårt kunnande om finansieringsteorin och våra egna  värderingsmodeller. Dessutom har vi enastående, branschvis information om de priser och multiplar som vi och våra IMAP-partners har gjort transaktioner med. Denna databas tillsammans med våra praktiska erfarenheter är en bra grund för en tillförlitlig värdering.

Värderingen är grundläggande i M&A processer, men tillförlitliga värderingar behövs även i andra överlåtelsesituationer; vid generationsskifte, vid försäljning av delar av företag eller verksamheter samt vid strukturering av minoritetsandelar och MBO-transaktioner. Våra tjänster omfattar även oberoende värderingar och sk. fairness opinion -uppdrag.

Finansiella tjänster

Vi hjälper köpare, och ibland även säljare, att sätta ihop ett finansiellt paket för att katalysera transaktioner. Kännedom om de olika finansieringsinstrumenten är kärnan när man strukturerar olika finansieringspaket för olika situationer.

Fusioner

Ibland är fusion med ett annat företag bästa sättet att förbättra den framtida konkurrenskraften. På detta sett får man en bredare företags- och verksamhetshelhet, där man genom synergier kan kostnadseffektivare utnyttja företagens materiella och mentala resurser. Dylika fusioner kräver ofta komplicerade arrangemang där den externa rådgivaren kan hjälpa de fusionerande parterna med att hitta fungerande lösningingar och bistå med objektiva värderingar av de fusionerande företagen.