FÖRETAGSFÖRSÄLJNING

Våra klienter är:

  • Familjeägda företag - tex. de som står inför ett generationsskifte eller pensionering.
  • Familjeägda företag - som överväger en försäljning till en industriell partner, tillfällig eller ny ledning (MBO/MBI) eller Private Equity-bolag för att stärka företagets strategiska och finasiella position.
  • Koncerner - som vill tex. önskar sälja ut verksamhet, som inte ses som kärnverksamhet mera.
  • Private Equity-bolag - som söker en exit för deras portföljbolag, eller delar av dessa.

Säljprocessen indelads i flera faser, vars tidtabeller kan förskjutas av många olika orsaker. Genom att kontakta oss i god tid kan våra kunder optimera de finansiella, juridiska och ekonomiska aspekterna i företagsöverlåtelsen. Som en del i IMAP har vi möjlighet att snabbt utföra internationella kartläggningar av potentiella, internationella köpare. Våra kunder kommer således i en bra startposition redan före försäljningsprocessen ens börjat.

Säljprocessen tar normalt ca. 6-10 månader i anspråk, men tiden varierar mellan bolag i olika branscher. Företagsöverlåtelseprocessen inbegriper vanligtvis följande skeden:

Analys- och beredskapsfasen

En djupgående analys av vår klients verksamhet och dess bransch är en förutsättning för att vi skall kunna ge möjligast effektiv rådgivning under hela försäljningsprocessen. Vi investerar i bakgrundsarbete redan före vi börjar diskutera med potentiella köpare och deras rådgivare.

Kontakt- och förhandlingsfasen

Vi har det övergripande ansvaret för försäljningspårocessen och kontakterna till potentiella köpare. Vi styr och övervakar överlåtelseprojektet effektivt under hela projektets livstid - från analys av köpare till kontakttagande, från att göra tidtabeller till genomföring av möten och förhandlingar - med vilket vi säkerställer att processen går framåt med möjliga köpare. Vi leder all delar av överlåtelseprojektet så, att våra kunder kan koncentrera sig på vade de gör bäst - att leda bolaget och göra vinst.