DETTA ÄR ProMan IMAP Finland

ProMan är ett oberoende, partnerägt rådgivarföretag inom corporate finance. Våra kunder är privata och publika företag, private equity bolag samt koncerner. Vi är också representant och partner för den internationella M&A organisationen IMAP. Till IMAP:s organisation hör 50 medlemmar i över 30 länder. Genom IMAP kan vi implementera företagsöverlåtelser i Finland, där det i processen finns internationella köpare och säljare av företag.

Vi erbjuder våra kunder rådgivningstjänster inom företagsförsäljning, företagsköp samt i frågor gällande finansiering av företagsköp. Enligt kundens val ansvarar vi antingen för hela transaktionsprocessen eller enbart valda delar av den.

Vi har genomfört över 130 framgångsrika transaktioner sedan ProMan grundades år 1988. Vi är ett av de rådgivarföretag i Finland som årligen gör mest företagsöverlåtelser. Tillsammans med våra Nordiska IMAP-kolleger placerar vi oss årligen bland de 3 rådgivarföretag, som gör mest företagstransaktioner i Norden. Som en del av IMAP är vi är en ledande rådgivare i företagsöverlåtelser i Norden och internationellt. 

Med många års erfarenhet samt med hjälp av vår internationella IMAP-organisation kan vi erbjuda våra kunder våra rådgivningstjänster i företagsöverlåtelser oberoende av kundens bransch eller geografiska läge.  Vi kan erbjuda branschspecifik erfarenhet, en djup förståelse för företagandet, finslipade analytiska metoder samt ett starkt engagemang för att föra alla överlåtelseprojekt igenom från början till slut.