Matkahuolto köper ett IT-bolag.

Matkahuolto köper ett IT-bolag.

Oy Matkahuolto Ab, som ägs av bussbolag i Finland, köper Trim-softa Oy, som blir Matkahuoltos dotterbolag med en ägandeandel på 60 %. Trim-softas huvudbransch är uppbyggnad upprätthållande och hyrning av programvara som hänför sig till logistik. Genom företagsköpet bygger Matkahuolto upp en beredskap i sitt kunnande i lösningar som är kritiska för affärsverksamheten och förbättrar sin konkurrenskraft inom den allt kärvare marknaden för kollektivtrafik och pakethantering.

ProMan fungerade som rådgivare under köpprocessen.

Läs mer...
Säjlare: 
Trim-softa Oy
Bransch: 
IT/Teknologi
Köpare: 
Matkahuolto
Bransch: 
IT/Teknologi

Oy Matkahuolto Ab, som ägs av bussbolag i Finland, köper Trim-softa Oy, som blir Matkahuoltos dotterbolag med en ägandeandel på 60 %. Trim-softas huvudbransch är uppbyggnad upprätthållande och hyrning av programvara som hänför sig till logistik. Genom företagsköpet bygger Matkahuolto upp en beredskap i sitt kunnande i lösningar som är kritiska för affärsverksamheten och förbättrar sin konkurrenskraft inom den allt kärvare marknaden för kollektivtrafik och pakethantering.

ProMan fungerade som rådgivare under köpprocessen.