NMC från Belgien köper 3 Fagerdala-bolag.

NMC från Belgien köper 3 Fagerdala-bolag.

NMC stärker sin tillväxt i Finland och Tyskland genom företagsaffärerna, där man köper av det svenska Fagerdala World Foams AB två dotterbolag i Fonland, Fagerdala Tuotanto Oy och Fagerdala Termonova Oy samt Termonova Oy:s tyska försäljnings- och marknadsföringsdotterbolag. NMC är en av världens ledande utvecklarre, producenter och marknadsförare av syntetiska cellplaster. Fagerdala Tuotanto, som är belägen i Laitila, är marknadsledande i Finland i vidareförädling av cellplast och Termonova, som finns i Ingå, är den enda nordiska producenten av kemisk korslaminerad cellplast. Företagen sysselsätter ca 130 personer och omsättningen är ca 20 M€.

ProMan fungerade i företagsaffären och arrangemanget som rådgivare åt den svenska försäljaren.

Läs mer...
Säjlare: 
Fagerdala Tuotanto Oy
Bransch: 
Industriprodukter och -tjänster
Köpare: 
NMC SA
Bransch: 
Industriprodukter och -tjänster

NMC stärker sin tillväxt i Finland och Tyskland genom företagsaffärerna, där man köper av det svenska Fagerdala World Foams AB två dotterbolag i Fonland, Fagerdala Tuotanto Oy och Fagerdala Termonova Oy samt Termonova Oy:s tyska försäljnings- och marknadsföringsdotterbolag. NMC är en av världens ledande utvecklarre, producenter och marknadsförare av syntetiska cellplaster. Fagerdala Tuotanto, som är belägen i Laitila, är marknadsledande i Finland i vidareförädling av cellplast och Termonova, som finns i Ingå, är den enda nordiska producenten av kemisk korslaminerad cellplast. Företagen sysselsätter ca 130 personer och omsättningen är ca 20 M€.

ProMan fungerade i företagsaffären och arrangemanget som rådgivare åt den svenska försäljaren.