Sentica Partners och en privatperson köper affärsverksamhet av Vitala`s Finland Oy.

Sentica Partners och en privatperson köper affärsverksamhet av Vitala`s Finland Oy.

Vitala's Finland Oy:s naturproduktssverksamhet övergår från de grundande ägarna till den nya operativa ledningen och till en fond (Uudenmaan Pääomarahasto)  som förvaltas Venture Capital bolaget Sentica Partners Oy. Vitala's Finland är grundat år 1992, och dess naturproduktsaffärsverksamhet som partiförsäljnings- och  marknadsföringsföretag, har snabbt vuxit till en av de ledande och mest lönsamma företagen i branschen. Företaget äger ca 30 egna produktnamn. Under år 2005 var omsättningen ca 2,7M€. Denna verksamhet kommer att fortsätta under namnet Vitala's Finland Oy och som VD och auktionär börjar Marco Käyhkö.

ProMan fungerade som rådgivare åt säljarna under hela försäljningsprocessen.

Läs mer...
Säjlare: 
Vitala`s Finland Oy
Bransch: 
Handel och konsumentprodukter
Köpare: 
Sentica Partners
Bransch: 
Handel och konsumentprodukter

Vitala's Finland Oy:s naturproduktssverksamhet övergår från de grundande ägarna till den nya operativa ledningen och till en fond (Uudenmaan Pääomarahasto)  som förvaltas Venture Capital bolaget Sentica Partners Oy. Vitala's Finland är grundat år 1992, och dess naturproduktsaffärsverksamhet som partiförsäljnings- och  marknadsföringsföretag, har snabbt vuxit till en av de ledande och mest lönsamma företagen i branschen. Företaget äger ca 30 egna produktnamn. Under år 2005 var omsättningen ca 2,7M€. Denna verksamhet kommer att fortsätta under namnet Vitala's Finland Oy och som VD och auktionär börjar Marco Käyhkö.

ProMan fungerade som rådgivare åt säljarna under hela försäljningsprocessen.