Affärsverksamheten för Konepalvelu Eskelin Oy säljs till Teknoheat Oy.

Affärsverksamheten för Konepalvelu Eskelin Oy säljs till Teknoheat Oy.

Konepalvelu Eskelin Oy är specialiserad på borrning vatten- och jordvärmebrunnar samt installation av värmeuppsamlingsrör och sänkpumpar. Företaget betjänar speciellt leverantörer av jordvärmeutrustning och –system i Nyland. Köparen, Teknoheat Oy, fungerar som en fullservice leverantör för värmesystem och är specialiserat bl.a. på jordvärmesystem.

ProMan fungerade som rådgivare åt säljaren under hela försäljningsprocessen.

Läs mer...
Säjlare: 
Konepalvelu Eskelin Oy
Bransch: 
Övriga tjänster
Köpare: 
Teknoheat Oy
Bransch: 
Övriga tjänster

Konepalvelu Eskelin Oy är specialiserad på borrning vatten- och jordvärmebrunnar samt installation av värmeuppsamlingsrör och sänkpumpar. Företaget betjänar speciellt leverantörer av jordvärmeutrustning och –system i Nyland. Köparen, Teknoheat Oy, fungerar som en fullservice leverantör för värmesystem och är specialiserat bl.a. på jordvärmesystem.

ProMan fungerade som rådgivare åt säljaren under hela försäljningsprocessen.