Atea Finland Oy stärker sin affärsverksamhet i östra Finland genom att köpa Joensuun Datalaite Oy.

Atea Finland Oy stärker sin affärsverksamhet i östra Finland genom att köpa Joensuun Datalaite Oy.

Det norska börsbolagaet Ementor ASA är en ledande helhetesleverantör av IT-infrastruktur och därtill hörande produkter, lösningar och tjänster. Dess finska dotterbolag Atea Finland köper alla aktier i Joensuun Datalaite Oy. Affären stärker Ateas landsomfattande tjänsteutbud och den lokala verksamheten i östra Finland. Joensuun Datalaite är en levarantör av IT-infrastruktur och därtill hörande produkter och lösningar. Bolagets omsättning är ca 5  miljoner euro och det har 33 medarbetare. Företaget har kontor på 10 orter i östra Finland och huvudkontoret är beläget i Joensuu.

ProMan fungerade som rådgivare åt säljaren under hela försäljningsprocessen.

Läs mer...
Säjlare: 
Joensuun Datalaite Oy
Bransch: 
IT/Teknologi
Köpare: 
Atea Finland Oy
Bransch: 
IT/Teknologi

Det norska börsbolagaet Ementor ASA är en ledande helhetesleverantör av IT-infrastruktur och därtill hörande produkter, lösningar och tjänster. Dess finska dotterbolag Atea Finland köper alla aktier i Joensuun Datalaite Oy. Affären stärker Ateas landsomfattande tjänsteutbud och den lokala verksamheten i östra Finland. Joensuun Datalaite är en levarantör av IT-infrastruktur och därtill hörande produkter och lösningar. Bolagets omsättning är ca 5  miljoner euro och det har 33 medarbetare. Företaget har kontor på 10 orter i östra Finland och huvudkontoret är beläget i Joensuu.

ProMan fungerade som rådgivare åt säljaren under hela försäljningsprocessen.