Finnish Consulting Group köper det svenska bolaget SIPU International AB.

Finnish Consulting Group köper det svenska bolaget SIPU International AB.

Det svenska SIPU International AB (Swedish Institute for Public Administration) har genom en företagsaffär blivit en del den internationella konsulterings-affärsverksamhetsgruppen i Finnish Consulting Group. SIPU är det ledande utvecklingskonsuleringsbolaget på den offentliga sektorn i Sverige. SIPU:s omsättning är drygt 100 MSEK (11 milj. euro). Företagsaffären stärker FCG-koncernens företagsprofil särskilt i frågan om internationell konsultering och kompletterar utmärkt affärsområdet och den geografiska täckningen för Helsinki Consulting Group.

ProMans svenska IMAP-kollega Nordic Merger AB fungerade som rådgivare åt säljaren och ProMan identifierade köparen.

Läs mer...
Säjlare: 
SIPU International AB
Bransch: 
Övriga tjänster
Köpare: 
Finnish Consulting Group
Bransch: 
Övriga tjänster

Det svenska SIPU International AB (Swedish Institute for Public Administration) har genom en företagsaffär blivit en del den internationella konsulterings-affärsverksamhetsgruppen i Finnish Consulting Group. SIPU är det ledande utvecklingskonsuleringsbolaget på den offentliga sektorn i Sverige. SIPU:s omsättning är drygt 100 MSEK (11 milj. euro). Företagsaffären stärker FCG-koncernens företagsprofil särskilt i frågan om internationell konsultering och kompletterar utmärkt affärsområdet och den geografiska täckningen för Helsinki Consulting Group.

ProMans svenska IMAP-kollega Nordic Merger AB fungerade som rådgivare åt säljaren och ProMan identifierade köparen.