Kuusakoski Oy köper Cramo Finlands diamant- och golvslipningstjänst- affärsverksamhet.

Kuusakoski Oy köper Cramo Finlands diamant- och golvslipningstjänst- affärsverksamhet.

Cramo Finland säljer sin diamant- och golvslipningstjänst- affärsverksamhet till Kuusakoski Oy, som är det ledande företaget inom industrins återvinningstjänster inom östersjöområdet. Diamant- och golvslipnings- affärsverksamheten för Cramo Finland Oy, som är i övrigt är specialiserad på att hyra ut maskiner och utrustning till byggnadsindustrin, sysselsätter ca 45 personer och den uppskattade omsättningen för år 2009 är 3,7 M€. Genom att avyttra denna affärsverksamhet, koncentrerar sig Cramo, enligt sin strategi, på uthyrning av maskiner och utrustning och där till hörande tjänster. Den köpta affärsverksamheten passar väl in i Kuusakoskis rivningstjänstaffärsverksamhet.   

ProMan fungerade som säljarens rådgivare under hela försälningsprocessen.

Läs mer...
Säjlare: 
Cramo Finland Oy
Bransch: 
Industriprodukter och -tjänster
Köpare: 
Kuusakoski Oy
Bransch: 
Industriprodukter och -tjänster

Cramo Finland säljer sin diamant- och golvslipningstjänst- affärsverksamhet till Kuusakoski Oy, som är det ledande företaget inom industrins återvinningstjänster inom östersjöområdet. Diamant- och golvslipnings- affärsverksamheten för Cramo Finland Oy, som är i övrigt är specialiserad på att hyra ut maskiner och utrustning till byggnadsindustrin, sysselsätter ca 45 personer och den uppskattade omsättningen för år 2009 är 3,7 M€. Genom att avyttra denna affärsverksamhet, koncentrerar sig Cramo, enligt sin strategi, på uthyrning av maskiner och utrustning och där till hörande tjänster. Den köpta affärsverksamheten passar väl in i Kuusakoskis rivningstjänstaffärsverksamhet.   

ProMan fungerade som säljarens rådgivare under hela försälningsprocessen.