Kymen Puhelin Oy köpte en minoritetsandel i Helmivisio Oy.

Kymen Puhelin Oy köpte en minoritetsandel i Helmivisio Oy.

Kymen Puheilin förstärkte sina säkerhetsaffärsverksamhet genom att köpa en minoritetsandel i Helmivisio Oy från Kotka, som har utvecklat Wahti-hemövervakningstjänsten. Förstärkningen av ägarstrukturen stöder för sin del en vidareutveckling av Wahti-tjänsten och möjliggör en distribution av produkten i KYMP-koncernens försäljningsnät.

ProMan fungerade som säljaren rådgivare i affären.

Läs mer...
Säjlare: 
Helmivisio Oy
Bransch: 
IT/Teknologi
Köpare: 
Kymen Puhelin Oy
Bransch: 
IT/Teknologi

Kymen Puheilin förstärkte sina säkerhetsaffärsverksamhet genom att köpa en minoritetsandel i Helmivisio Oy från Kotka, som har utvecklat Wahti-hemövervakningstjänsten. Förstärkningen av ägarstrukturen stöder för sin del en vidareutveckling av Wahti-tjänsten och möjliggör en distribution av produkten i KYMP-koncernens försäljningsnät.

ProMan fungerade som säljaren rådgivare i affären.