Addtech AB köpte Elgood Oy, som är leverantör av elektroniska komponenter och lösningar.

Addtech AB köpte Elgood Oy, som är leverantör av elektroniska komponenter och lösningar.

Den svenska, börsnoterade koncernen Addtech utvidgar sitt sortiment genom att köpa alla aktier I Elgood Oy. Elgood är en av de ledande importörerna och återförsäljarna av elektroniska komponenter och lösningar i Finland. Till företagets viktigaste kundsektorer hör tillverkare av telekommunikations-, industriautomations- och strömförsörjningsutrustning. Elgood har 9 medarbetare och dess omsättning är dryga 4 M€. Elgoods produktportfölj kompletterar produkturvalet i Addtech Components och förstärker marknadsställningen speciellt i de nordisak länderna. Addtech utvecklar och säljer komponenter och system för industrins olika behov. Addtechs årsomsättning är ca 400 miljoner euro. Koncernen har 1300 medarbetare och verksamhet i 10 länder samt är noterad på NASDAQ OMX listan i Stockholm.

ProMan fungerade som säljarens rådgivare under hela försäljningsproscessen.

Läs mer...
Säjlare: 
Elgood Oy
Bransch: 
Handel och konsumentprodukter
Köpare: 
Addtech AB
Bransch: 
Handel och konsumentprodukter

Den svenska, börsnoterade koncernen Addtech utvidgar sitt sortiment genom att köpa alla aktier I Elgood Oy. Elgood är en av de ledande importörerna och återförsäljarna av elektroniska komponenter och lösningar i Finland. Till företagets viktigaste kundsektorer hör tillverkare av telekommunikations-, industriautomations- och strömförsörjningsutrustning. Elgood har 9 medarbetare och dess omsättning är dryga 4 M€. Elgoods produktportfölj kompletterar produkturvalet i Addtech Components och förstärker marknadsställningen speciellt i de nordisak länderna. Addtech utvecklar och säljer komponenter och system för industrins olika behov. Addtechs årsomsättning är ca 400 miljoner euro. Koncernen har 1300 medarbetare och verksamhet i 10 länder samt är noterad på NASDAQ OMX listan i Stockholm.

ProMan fungerade som säljarens rådgivare under hela försäljningsproscessen.