Boom Finland Oy fortsätter att växa tillsammans med två investeringsbolag

Boom Finland Oy fortsätter att växa tillsammans med två investeringsbolag

Den andra aktieägaren i Boom Finland Oy, Juha Lunderg, sålde sin andel av aktierna (50 %) till investeringsbolagen Nutrifen Oy (40 %) och Guaneri Oy (10 %) som ägs av Jari Kotiranta och Petri Saavalainen. Grundaren av Boom Finland Oy Marcus Kärkkäinen fortsätter som den största aktieägaren med en ägarandel på 50 %. Av de nya ägarna kommer Jari Kotranta att delta aktivt i utvecklingen av bolaget som dess nya VD. Petri Saavalainen kommer i fortsättningen att fungera som styrelseordförande. Marcus Kärkkäinen fortsätter med sina tidigare uppgifter samt som styrelsemedlem. I samband med aktieaffären gjorde de nya ägarna en betydande driftskapitalsinvestering, med vilken man finansierar bolagets expansions- och utvecklingsprojekt.

Läs mer...
Säjlare: 
Boom Finland Oy
Bransch: 
Handel och konsumentprodukter
Köpare: 
Nutrifen Oy and Guarneri Oy
Bransch: 
Handel och konsumentprodukter

Den andra aktieägaren i Boom Finland Oy, Juha Lunderg, sålde sin andel av aktierna (50 %) till investeringsbolagen Nutrifen Oy (40 %) och Guaneri Oy (10 %) som ägs av Jari Kotiranta och Petri Saavalainen. Grundaren av Boom Finland Oy Marcus Kärkkäinen fortsätter som den största aktieägaren med en ägarandel på 50 %. Av de nya ägarna kommer Jari Kotranta att delta aktivt i utvecklingen av bolaget som dess nya VD. Petri Saavalainen kommer i fortsättningen att fungera som styrelseordförande. Marcus Kärkkäinen fortsätter med sina tidigare uppgifter samt som styrelsemedlem. I samband med aktieaffären gjorde de nya ägarna en betydande driftskapitalsinvestering, med vilken man finansierar bolagets expansions- och utvecklingsprojekt.

”Boom Finland Oy sökte en ny och aktiv partner, med vilken bolaget kan förverkliga en betydande utvecklings och tillväxtstrategi”, kommenterar Marcus Kärkkäinen.

Boom Finland Oy:s kompetensområde är inom marknadskommunikation och försäljning. Företaget har specialkompetens inom uppbyggnad och operation av handel över nätet. Finnair Abp och VR-Yhtymä Oy (Statsjärnvägarna) är de största kunderna för Boom Finland.

ProMan fungerade som rådgivare åt säljaren under hela försäljningsprocessen.