Eficode Oy köpte det danska bolaget Videnhuset A/S

Eficode Oy köpte det danska bolaget Videnhuset A/S

Företagsköpet förstärker affärsverksamheten för Efficodes Autonomy Corporation programvaruprodukter och samtidigt utvidgas företagets verksamhet till Danmark och Stor-Britannien. Genom företagsaffären växer Eficode till att bli den största implementeringspartner och återförsäljare av Autonomy, och gör det möjligt att erbjuda hela Autonomys breda produktportfölj som en helhet i alla nordiska länder och Stor-Britannien. Autonomy Corporation, som ägs av HP, utvecklar lösningar för databehandling inom organisationer samt automatisering av affärsverksamhetsprocesser.

Läs mer...
Säjlare: 
Videnhuset A/S
Bransch: 
IT/Teknologi
Köpare: 
Eficode Oy
Bransch: 
IT/Teknologi

Eficode Oy fortsätter sin starka tillväxt och internationalisering genom att köpa affärsverksamheten i det danska bolaget Videnhuset A/S. Företagsköpet förstärker affärsverksamheten för Efficodes Autonomy Corporation programvaruprodukter och samtidigt utvidgas företagets verksamhet till Danmark och Stor-Britannien. Genom företagsaffären växer Eficode till att bli den största implementeringspartner och återförsäljare av Autonomy, och gör det möjligt att erbjuda hela Autonomys breda produktportfölj som en helhet i alla nordiska länder och Stor-Britannien. Autonomy Corporation, som ägs av HP, utvecklar lösningar för databehandling inom organisationer samt automatisering av affärsverksamhetsprocesser.

”Målet för affären är att förbättra förutsättningarna för vår affärsverksamhet. Vi söker volym i de andra nordiska länderna och Stor-Britannien, då Autonomy-affärsverksamheten i Finland är rätt begränsad, på grund av marknadsstorleken. Närvaron i Danmark och Stor-Britannien erbjuder en lockande möjlighet att internationalisera även våra övriga affärsområden. Vi vill exportera vår eficodeaktiga nyfikna och pigga företagskultur.” framför företagets ägare och VD Risto Virkkala.

Videnhuset A/S är ett danskt konsultföretag, som fungerar som rådgivare, utvecklare, genomförare och skolare inom lösningar för databehandling och kommunikation. Videnhuset A/S är specialiserad på implementering och återförsäljning av Autonomy-programvara. Kundkretsen består av såväl privata som offentliga företag.

Eficode är ett år 2005 grundat IT-företag, som genomför skräddarsydda programapplikationer och projekt. Företagets tjänster omfattar hela projektets livscykel allt från planeringsmöten till ibruktagandet och programstöd. Omsättningen för Eficode är under bokföringsåret 2011 5 M€ och personalstyrkan uppgår till 70 personer. Företaget har kontor i Helsingfors, Jyväskylä, Peking, St. Petersburg, Köpenhamn och London.

ProMan fungerade som ekonomisk rådgivare åt köparen under hela köpprocessen.