Finska Chiller Oy förvärvar Forsberg & Tibell Kyl AB

Finska Chiller Oy förvärvar Forsberg & Tibell Kyl AB

Finska Chiller Oy förvärvar tillsammans med ledningen 100 % av aktierna i kylföretaget Forsberg & Tibell Kyl AB. Jönköpingsföretaget betraktas som ledande i regionen och startades readn på 1930-talet. Forsberg & Tibell är ett serviceföretag verksamt i kylbranschen med installation och service av kylanläggningar, luftkonditioneringar och värmepumpar.

Läs mer...
Säjlare: 
Chiller Oy
Bransch: 
Industriprodukter och -tjänster
Köpare: 
Forsberg & Tibell Kyl AB
Bransch: 
Industriprodukter och -tjänster

Finska Chiller Oy förvärvar tillsammans med ledningen 100 % av aktierna i kylföretaget Forsberg & Tibell Kyl AB. Jönköpingsföretaget betraktas som ledande i regionen och startades readn på 1930-talet. Forsberg & Tibell är ett serviceföretag verksamt i kylbranschen med installation och service av kylanläggningar, luftkonditioneringar och värmepumpar.

"Jag glädjer mig att få ingå i Chillerkoncernen, på så vis får vi tillgång till högkvalitativa produkter inom kyla och värme som definitivt kommer våra kunder till godo", säger Sven Karlsson, VD och tidigare ägare i Forsberg & Tibell sedan 1987. "Jag kommer att fortsätta i bolaget och ser fram emot att marknadsföra Chiller på en intressant marknad", avslutar Sven.

Chiller Oy är en tillverkare av produkter för kylinstallationer av hög kvalité. Kylmaskiner, fläktkylare och värmepumpar är några av bolagets storsäljare. Chiller har funnits på marknaden i 22 år, omsätter drygt 20 M EUR med hög lönsamhet.

"Idag finns vi representerade i Stockholm men förvärvet av Forsberg & Tibell skapar stora förutsättningar att marknadsföra våra produkter på en större geografisk marknad", säger Heikki Lahdenperä, VD och delägare i Chiller Oy.

"I Finland har vi framgångsrikt köpt upp duktiga entreprenörer och jag är inte främmande för fler förvärv i Sverige som ett led i att växa på en intressant marknad", menar Heikki.

Chiller finns förutom i Finland och Sverige även representerade i Norge, Ryssland och Mellanöstern. Forsberg & Tibell kommer även fortsättningsvis att verka under sitt eget varumärke.

IMAP Sverige och ProMan fungerade som rådgivare i transaktionen.