Sentica Partners skall sätta fart på Puuilos tillväxt

Sentica Partners skall sätta fart på Puuilos tillväxt

En fond förvaltad av Private Equity bolaget Sentica Partners har köpt majoriteten av Puuilo Oy:s aktier. De tidigare ägarna fortsätter som betydande minoritetsauktionärer och Markku Tuomaala fortsätter som bolagets VD. Sentica tillför Puuilo via affären förbättrade möjligheter att expandera affärsverksamheten och att etablera sig på nya orter genom att grunda nya varuhus eller genom företagsköp.

Läs mer...
Säjlare: 
Puuilo Oy
Bransch: 
Handel och konsumentprodukter
Köpare: 
Sentica Partners
Bransch: 
Handel och konsumentprodukter

En fond förvaltad av Private Equity bolaget Sentica Partners har köpt majoriteten av Puuilo Oy:s aktier. De tidigare ägarna fortsätter som betydande minoritetsauktionärer och Markku Tuomaala fortsätter som bolagets VD. Sentica tillför Puuilo via affären förbättrade möjligheter att expandera affärsverksamheten och att etablera sig på nya orter genom att grunda nya varuhus eller genom företagsköp. 

En fond förvaltad av Private Equity bolaget Sentica partners har köpt 55 % av Puulilos aktier. De tidigare ägarna i Puuilo Markku, Päivi och Heikki Tuomaala förblir i bolaget som betydande minoritetetsägare med en ägarandel på 25 %.  Puuilos nyckelpersoner kommer i fortsättningen att äga 20 % av bolaget. Företagets operativa ledning kommer att fortsätta på sina nuvarande poster efter företagsaffären.  Ägarnas mål är att fördubbla omsättningen inom de närmaste fem åren, såväl via organisk tillväxt som genom företagsarrangemang.

”Den genomförda företagsaffären möjliggjorde en betydande breddning av ägarbasen till nyckelpersonerna, vilket stärker Puuilos verksamhetsförutsättningar och stöder företagets utvecklingsplaner. Sentica förstod värdena av ett djupt samarbete, beaktande av kundernas behov och en rakt fram attityd, som vi har värnat om i Puuilo redan i den tredje generationen”, konstaterar Markku Tuomaala.

”FamiljenTuomaala har gett Puuilo en fin tillväxthistoria och visat att bolagets affärsmodell klarar sig utmärkt också under ekonomiskt osäkra tider, då konsumenternas prismedvetenhet betonas. Puuilos omsättning har tredubblats under de senaste sex åren och jag tror starkt på att vi tillsammans kan utveckla bolaget till en allt viktigare aktör inom vårt egna segment”, säger Eero Leskinen, som är investeringsdirektör i Sentica och som i fortsättningen kommer att fungera som styrelseordförande i Puuilo.

Puuilo är ett år 1982 grundat familjebolag, som har vuxit till en medelstor minuthandelskedja. Puuilo ha sju varuhus samt nätbutik, som säljer främst små järnhandelsvaror och produkter som hänför sig till byggande. Varuhusen är belägna i Kajana, Kuopio, Lahtis, Uleåborg, Tusby, Suomussalmi och Vanda. Personalstyrkan är ca 130 och bolagets omsättning stiger under år 2011 till ca 35 miljoner €.

ProMan fungerade som säljarnas rådgivare under hela försäljningsprocessen.