FM-Haus förvärvar Parmaco Production Ab:s hallverksamhet

FM-Haus förvärvar Parmaco Production Ab:s hallverksamhet

 

FM-Haus har förvärvat Parmaco Production Ab:s hallverksamhet som ägdes av MB Fonden. I affären ingår förutom hallverksamheten även takstolsverksamhet samt ett världstäckande distributionsnät. Den förvärvade hallverksamhetens omsättning år 2011 var cirka 5 miljoner euro och FM-Haus Ab:s omsättning år 2012 uppskattas till 7 miljoner euro. Genom förvärvet strävar FM-Haus till en 35 procents ökning av omsättningen.

 

Läs mer...
Säjlare: 
Parmaco Production Oy
Bransch: 
Byggnadsverksamhet och fastighetstjänster
Köpare: 
FM-Haus Oy
Bransch: 
Byggnadsverksamhet och fastighetstjänster

 FM-Haus tillämpar traditionell träbyggnadsteknik samt modern elementteknik i sina produkter. Lokaler, affärer och hallar som byggs med träelementsteknik tillverkas i Jockis och säljs i under varumärkena Mestarihalli och Maatilahalli. 

ProMan fungerade som Köparens rådgivare under hela köpprocessen.