Schur Flexibles Group förvärvar KWH Plast Ab:s verksamhet

Schur Flexibles Group förvärvar KWH Plast Ab:s verksamhet

 

KWH-koncernen har sålt sitt dotterbolag KWH Plast som är fokuserat på utveckling och produktion av flexibla plastfilmer som används vid förpackning främst i livsmedels-, förpacknings- och läkemedelsindustrin. Organisationen har cirka 70 anställda, varav största delen arbetar i produktionen. Bolagets omsättning år 2011 var cirka 16 miljoner euro, varav 90 % från export främst till Centraleuropa.

Läs mer...
Säjlare: 
KWH Group
Bransch: 
Industriprodukter och -tjänster
Köpare: 
Austrian Schur Flexibles Holding GesmbH
Bransch: 
Industriprodukter och -tjänster

 Österrikiska Schur koncernen är ett familjeföretag som grundades år 1846, företaget är ett av de äldra företagen inom förpackningsindustrin. Koncernen består av över 20 företag som verkar inom förpacknings-, förpackningsmaskins-, och förpackningssystemsbranschen. Företaget är verksamt i nio länder i Europa och Amerika. Genom förvärvet av KWH Plast blir Schur en marknadsledare inom tillverkning och utveckling av livsmedelsförpackning på den Europeiska marknaden.

Läs mer om transaktionen på vår engelska sida ...