Svenska Dustin förvärvar IT-återförsäljaren Businessforum

Svenska Dustin förvärvar IT-återförsäljaren Businessforum

Dustin tar klivet in i Finland och förvärvar IT-återförsäljaren Businessforum. Businessforum är Finlands största leverantör av hårdvara till den offentliga sektorn. Bolaget har 64 anställda och omsatte under förra året 70 miljoner euro.

Läs mer...
Säjlare: 
Businessforum Oy
Bransch: 
IT/Teknologia
Köpare: 
Dustin AB
Bransch: 
IT/Teknologia

 Businessforum fokuserar framförallt på försäljning av hårdvara. Majoriteten av kunderna återfinns i den offentliga sektorn, men utgörs även av medelstora och stora privata bolag. I samband med förvärvet integreras Businessforum i Dustins nordiska koncern som med de senaste förvärven i Finland och Norge.

Förvärvet av Businessforum innebär att Dustin nu tar ett första kliv in i Finland och fortsätter att stärka sin nordiska plattform. Målsättningen är att vi på sikt ska vara fullt närvarande inom vårt huvudsegment, marknaden för små och mellanstora företag, även i Finland och då känns det tryggt att börja bygga från en stabil grund”, säger Georgi Ganev, VD och koncernchef för Dustin.

Businessforum grundades 1993 och huvudkontoret ligger i Esbo. Utöver det bedriver Businessforum verksamhet från lokala kontor i Vasa, Jyväskylä, Kajana och Villmanstrand.

Med Dustin som ägare kan vi accelerera vår utveckling mot att bli den ledande återförsäljaren av IT i Finland. Med den gemensamma nämnaren att alltid sätta kunden i fokus är jag övertygad om att vi med samlade krafter kommer att skapa många uppskattade erbjudanden på den finska marknaden”, säger Kari Lintunen, VD för Businessforum.

För att förvärvet ska kunna genomföras krävs ett godkännande av Konkurrens- och konsumentverket (KKV) i Finland.

ProMan var Säljarnas rådgivare genom hela processen.