Tyska Stiebel Eltron GmbH köper sin finska importör och distributör, Insinööritoimisto Olli Andersson Oy:s verksamhet

Tyska Stiebel Eltron GmbH köper sin finska importör och distributör, Insinööritoimisto Olli Andersson Oy:s verksamhet

Insinööritoimisto Olli Andersson Oy började importera Stiebel Eltron värmepumppar och annan energiutrustning till Finland år 2009. Företaget har på en kort tid byggt en egen distributionskedja, som består av lokala återförsäljare, och Stiebel Eltron har redan på dessa 4 år erövrat en ca. 5 % :s marknadsandel av den finska värmepumpsmarknaden. Stiebel Eltron är också bland de 10 mest sålda värmepumparna i Finland. Insinööritoimisto Olli Andersson Oy`s omsättning år 2012 var ca. 4,5 M€.

Läs mer...
Säjlare: 
Insinööritoimisto Olli Andersson Oy
Bransch: 
Handel och konsumentprodukter
Köpare: 
Stiebel Eltron GmbH
Bransch: 
Handel och konsumentprodukter

Insinööritoimisto Olli Andersson Oy började importera Stiebel Eltron värmepumppar och annan energiutrustning till Finland år 2009. Företaget har på en kort tid byggt en egen distributionskedja, som består av lokala återförsäljare, och Stiebel Eltron har redan på dessa 4 år erövrat en ca. 5 % :s marknadsandel av den finska värmepumpsmarknaden. Stiebel Eltron är också bland de 10 mest sålda värmepumparna i Finland. Insinööritoimisto Olli Andersson Oy`s omsättning år 2012 var ca. 4,5 M€.

Stiebel Eltron GmbH är en av världens ledande värmepumpstillverkare. Företaget har grundats år 1888 och den ägs av Dr. Ulrich och Frank Stiebel. Stiebel Eltron International Group`s omsättning år 20111 var ca. 470 M€. Personalen på ca. 3 000 människor är fördelad på 5 tyska och internationella fabriker och I 15 dotterbolag omkring i världen. Huvudfabriken i Holzminden är på 134 000 m2 med en produktionskapacitet

på 60 000 värmepumpar per år. Stiebel Eltron är representerat i över 120 länder. Ca. 40 % av företagets omsättning kommer från export.

Genom att köpa Insinööritoimisto Olli Andersson Oy`s affärsverksamhet kommer Stiebel Eltron närmare kunderna på en av sina strategiska marknader, Finland. Stiebels mål är att på lång sikt verka lokalt på sina nyckelområden.

ProMan Ab var Säljarens rådgivare under hela försäljningsprocessen.