BBTechnics Oy förvärvar Tallberg Tech Oy:s målning- och limverksamhet

BBTechnics Oy förvärvar Tallberg Tech Oy:s målning- och limverksamhet

Julius Tallbergs dotterbolag Tallberg Tech, som fungerar som en teknisk grossist, har sålt sin målning- och limverksamhet till BBTechnics. BBTechnics Group, som levererar produkter och tjänster relaterade till plastteknologin i Finland och de baltiska länderna. BBTechnics Group förvärvade även Tallbergs estniska verksamhet i oktober 2013. Köparen har genom affärerna betydligen stärkt sin marknadsposition som en teknisk grossist i Finland och Baltikum, och Tallberg lyckades genomföra omstruktureringarna enligt Tallberg koncernens strategi.

ProMan var Säljarens rådgivare under hela försäljningsprocessen.

 

Läs mer...
Säjlare: 
Tallberg Tech Oy
Bransch: 
Industriprodukter och -tjänster
Köpare: 
BBTechnics Oy
Bransch: 
Industriprodukter och -tjänster