Panostaja förvärvar KotiSun

Panostaja förvärvar KotiSun

Panostaja Abp har förvärvat 60% av KotiSun Ab:s aktiestock. Kotisun erbjuder renoveringstjänster av vatten och fjärrvärme för egnahemshus. Genom förvärvet expanderar Panostaja sin verksamhet och grundar ett nytt segmentspecialicerat på renovering av småhusteknikinom koncernen.

Läs mer om transaktionen på vår engelska sida ....

Läs mer...