Profil-Bau Consulting Oy:s affärsverksamhet har sålts åt Finnmap Consulting Oy

Profil-Bau Consulting Oy:s affärsverksamhet har sålts åt Finnmap Consulting Oy

 

 

Finnmap Consulting Oy, som är en del av Sweco-koncernen, har köpt Profil-Bau Consulting Oy:s affärsverksamhet den 2.6.2014. Profil-Bau Consulting Oy erbjuder planerings- och experttjänster inom saneringsbyggande. Med köpet förstärker Finnmap sitt kunnande och breddar sin kundbas inom sagda verksamhet.

Läs mer...
Säjlare: 
Profil-Bau Consulting Oy
Bransch: 
Byggnadsverksamhet och fastighetstjänster
Köpare: 
Finnmap Consulting Oy
Bransch: 
Byggnadsverksamhet och fastighetstjänster

 Profil-Bau Consulting-verksamheten kommer att fortsätta I nuvarande utrymmen I Drumsö tom. den 31.12.2015, då Sweco flyttar alla sina dotterbolag till gemensamma, under byggnad varande nya utrymmen. PBC har 22 anställda och förutom Drumsö har man ett kontor I Kuopio.

Till chef för enheten har utnämnts DI Jussi Eronen. PCB:s VD Tommy Skogster kommer att handha ärenden som gäller integrationen samt kundarbete tom. slutet av år 2014.

ProMan var Säljarens rådgivare under hela fösäljningsprocessen.