Secto Automotive säljs till Sentica Partners Buyout IV Ky -fonden

Secto Automotive säljs till Sentica Partners Buyout IV Ky -fonden

Fonder som förvaltas av Sentica Partners förvärvar majoriteten av Secto Automotive, den största privatägda billeasingbolag i Finland. Secto kommer att fortsätta sin framgångsrika tillväxt som leverantör av flexibla billeasing lösningar särskilt till kunder i SMF-sektorn och som en föregångare inom elektriska fordonslösningar. Ledaningen i bolaget kommer att kvarstå som betydande ägare.

Läs mer...
Säjlare: 
Secto Automotive
Bransch: 
Övriga tjänster
Köpare: 
Sentica Partners Buyout IV Ky -rahastolle
Bransch: 
Övriga tjänster

Secto Automotive är det största privatägda billeasingbolag i Finland. Med sin innovativa och flexibla servicekoncept har Secto vuxit till en stor aktör på den finska marknaden. Secto levererar leasingtjänster till mer än 1 000 företagskunder och har en flotta på över 2 500 bilar. Företagets servicekoncept inkluderar personligt service, transparens och flexibilitet. Secto samarbetar mycket nära med sina finansiella partners, bilhandlare och leverantörer för att ge sina kunder med omfattande leasingtjänst. Bolagets intäkter ökade med cirka 25 procent till 63 miljoner euro 2013.

"Vår kundorienterade tillvägagångssätt och flexibla leasingtjänster har visat sig vara en attraktiv kombination på billeasingmarknaden. Det var mycket viktigt för oss att en hitta en partner med erfarenhet inom företagstjänster och som är villig att respektera de grundläggande värderingar i företaget. Senticas erfarna team ger stöd åt ledningsgruppen, och stödjer oss även i systematiskt genomförande av våra tillväxtplaner", säger VD Matias Henkola vid beskrivning av skälen för transaktionen.

"Sectos framgångsrika affärsmodell, starka samarbetspartners samt nyskapande och engagerad personal lägger en solid grund för en fortsatt stark tillväxt i framtiden. Secto är ett förstklassigt exempel på hur ett kundorienterat tillvågagångssätt ger nya affärsmöjligheter även när billeasingmarknadens utveckling har hållits stabil. Vi engagerar oss att stödja tillväxtstrategin även genom förvärv i Finland och utomlands, om lämpliga mål identifieras", säger Johan Wentzel, partner på Sentica Partners.

Affären förutsätter godkännande av konkurrensmyndigheten.

ProMan var Säljarens rådgivare under hela försäljningsprocessen.