Sweco stärker sitt byggherrekunnande i Österbotten

Sweco_Altenia
Sweco stärker sitt byggherrekunnande i Österbotten

Sweco PM Oy köper Altenia Oy:s affärsverksamhet. Altenia har ansvarat för Contria Oy:s byggherre- och projektledningverksamhet Genom denna  affär överförs denna verksamhet till Sweco från och med 1.6.2016. Tom Eriksson, som fungerat som vd  för Contria, blir chef för Sweco PM:s regionkontor i Vasa med ansvar för företagets verksamhet i Österbotten.

Läs mer...
Säjlare: 
Contria Oy/Altenia Oy
Bransch: 
Construction and real estate services
Köpare: 
Sweco PM Oy
Bransch: 
Construction and real estate services

”Affären ger oss resurser och möjligheter att utvidga verksamheten som en del av ett ledande europeiskt bolag. För vår personal betyder affären nya möjligheter att utvecklas. Utöver vår branschkännedom i Österbotten kan vi förhoppningsvis bidra också med annat kunnande till Sweco PM”, säger Altenias styrelseordförande Tom Eriksson.

”I och med affären stärker vi vårt kunnande och breddar våra tjänster till nya områden. Altenia är det ledande bolaget inom projektledning i regionen och vår syn på de framtida utvecklingslinjerna stämmer väl överens. Vid sidan av byggherrekunnandet har nyckelpersonerna satsat långsiktigt på att utveckla metoder för kostnadsstyrning, vilket vi ser att Sweco PM drar nytta av också ur ett bredare perspektiv”, konstaterar Maija Jokela, VD för Sweco PM.

Sweco PM är en föregångare i Finland inom projektledning och byggherreuppdrag, och företaget erbjuder alla experttjänster som anknyter till byggherreuppdrag och projektledning. Företaget sysselsätter över 170 experter i Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Lahtis och nu också i Vasa.